100 JAAR ANTONIUS VAN PADUAKERK

Op 18 juni aanstaande viert de geloofsgemeenschap rond de kerk van de H. Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg 96 te Nijmegen dat zij 100 jaar geleden een aanvang nam en het gebouw werd ingewijd. Onlangs hebt u, vanwege uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap in verleden en/of heden, een uitnodiging ontvangen om de feestelijke kerkdienst bij te wonen op 18 juni.
Deze brief is een herbevestiging van deze uitnodiging en tevens een melding van een niet voorziene wijziging in het programma. Helaas is bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte op 18 juni verhinderd en zal een week later op 25 juni in onze kerk tijdens de zondagsviering voorgaan (aanvang 10.00 u).
Tijdens de feestelijke kerkdienst – als start van onze feestweek – op 18 juni zullen onze pastores Jan Zuiker en Kees Megens voorgaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na deze viering op 18 juni (aanvang 10.00 u) is er een receptie in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81 en wordt het eerste exemplaar van het fotoboek van onze kerk gepresenteerd.
U bent overigens ook van harte uitgenodigd voor de viering op 25 juni waarin bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte zal voorgaan samen met pastoor Cyrus van Vught en pastor Kees Megens.
Na deze viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarna is er afsluitende lunch voor parochianen van de gemeenschap H. Antonius van Padua waarbij de bisschop, maar ook een aantal mensen uit Italië, met wie we vriendschap sloten tijdens de pelgrimsreis in oktober, onze gasten zijn.
Voor alle overige activiteiten zoals de bijeenkomsten van het Paduahuis, de presentatie van een parabelboek, het eten met de buurt en het concert van Mnemosyne, bent u ook van harte uitgenodigd. De feestkalender vindt u op de site www.avpnijmegen.nl.
We hopen u bij een van de activiteiten te ontmoeten en zouden het fijn vinden, als u even liet weten wanneer u komt, zodat we een plaats voor u zeker kunnen stellen.( secretariaat@avpnijmegen.nl )
Vriendelijke groet,
Het locatieteam: Clara ter Berg, Corné van Iersel, Monique Leclercq, Rob van Woerkom

PINKSTEREN - OOK VOOR GELOVIGEN VAN NU?

Bezinningsmiddag met pastor Koos Smits op 8 juni 2017
Op donderdagmiddag 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit een bezinningsbijeenkomst over het Pinksterfeest van de jonge Kerk. De huidige parochies
van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal,
geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams, en helaas vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen.
Maar een katholieke herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst en tevens pastor van de Ludgerusparochie in Utrecht.
Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Een ieder is van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochiespiritualiteit.org

BIJZONDERE REIS VOOR 50-PLUSSERS

Van 12 t/m 17 juni organiseert de gemeenschap Emmanuel een inspirerende reis naar Paray-le-Monial in midden Frankrijk. De reis is voor iedereen van 50+ (en die goed ter been is). Het oude stadje Paray-le-Monial ligt in de Bourgogne. In de 17de eeuw verscheen Jezus er aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque. Bij deze verschijning werd duidelijk hoe groot de liefde is van Jezus voor iedere mens. Op deze dagen zullen we dat ook ervaren in het thema van de reis ‘Kom en zie’. Dagelijks wordt er hierover een inleiding gegeven, wordt de H. Mis gevierd en bidden we een ochtend- en/of avondgebed. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting, gezellige maaltijden en ontspanning en bezoeken we de heilige plaatsen. De reis wordt begeleid door een Nederlandse priester. Het verblijf is op basis van volpension in een goed hotel. Aanmelding is mogelijk tot 31 mei.
Voor meer informatie en aanmelding, ga naar www.emmanuelnederland.nl of bel 077 3828249 voor een brochure. 

PASTOOR VAN GORP EVEN ‘IN ZWAAR WEER’.

PASTOOR VAN GORP EVEN ‘IN ZWAAR WEER’.
Beste parochianen rond de Antonius Abt, we willen u kort informeren over de gezondheidssituatie van onze pastoor, pater van Gorp. Zoals u weet is pater Jan Eijkman vorig jaar plotseling overleden. Dat is voor de geloofsgemeenschap van de Goede Herder een hard gelach, maar het is de congregatie even hard aangekomen.
Samen met pater Eijkman was pater van Gorp het priester-duo, naast de twee broeders.
Samen bedachten ze een thema voor de Advent of de Vastentijd, de potcasts met de preken voor de zondagen en werkten dit uit. Sinds hun komst naar Catharinahof waren ze buren en omdat pater van Gorp rector is van hun communiteit, zorgde hij voor zijn mannen als ze ziek waren. Met pater Eijkman is hij de laatste jaren – toen diens ogen slecht werden – veel naar de dokters van het CWZ mee geweest. En momenteel zijn er zorgen over de gezondheid van een van de broeders, dus ook dat vraagt zijn aandacht.
Hij is met het overlijden van pater Eijkman veel verloren en zoals ieder mens die dit overkomt, heeft hij tijd nodig dit verlies te verwerken en plaats te geven in zijn leven. Mede daardoor is hij wat dagelijks minder lang op de pastorie, zijn er geen kerstkaarten verstuurd naar u, onze vrijwilligers, en is hij kwetsbaarder dan ooit in zijn gezondheid. We moeten hem (allemaal) wat meer ondersteunen dan eerder, maar dat doen we graag, dat hebt u al gemerkt in de afgelopen weekends. Denk aan hem in uw gebeden, dat zal hem ook sterken en goed doen!
Berry Tijsse Klasen namens het locatieteam Antonius Abt.

IN DANKBARE HERINNERING: JAN EIJKMAN S.C.J.

IN DANKBARE HERINNERING: JAN EIJKMAN S.C.J.
Als u dit leest, zijn we een aantal weken verder in de tijd. Maar het is nog steeds onwerkelijk. Voor ons in elk geval. Natuurlijk, het wegvallen van een dierbare is altijd en voor iedere naaste moeilijk te verteren, te begrijpen en te verwerken. Maar nu hebben wel heel velen een dierbare nabije verloren. Jan Eijkman was iemand die je echt nabij en onbaatzuchtig nabij was. Iemand die naar je wist te luisteren. Iemand die met een paar woorden en vaak met een kwinkslag jou op het spoor van je eigen antwoord op het probleem kon zetten. Het tegenovergestelde van een betweter, juist een goede en bezorgde huisvader, een echte ‘pater familias’.
Nu het woord pater valt…. Jan was lid van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart. Dat is een mond vol, en Jan vatte dat simpel samen als: mensen met een warm kloppend hart voor iedereen. Vooral voor de mensen, die het in het leven niet al te best getroffen hebben. Dat moet je maar kunnen, dat moet je leren, daar moet je in groeien. Het is Jan gelukt! Hij is lang betrokken geweest bij de Zuid-Molukse gemeenschap. Mensen, die met loze beloften over een nieuw vaderland, in het koude Nederland een bestaan moesten zien op te bouwen. Hij was er voor vluchtelingen en illegalen. Hij was metterdaad bezorgd om mensen zonder dak boven hun hoofd. De Straatkerk in Nijmegen heeft zijn ontstaan mede aan hem te danken.
En daar tussendoor was hij er vooral graag en veel voor gewone mensen in gewone parochies, zoals in Vlaardingen, zoals in Neerbosch-Oost, en ook de buren van de Antonius Abt aan de Dennenstraat mochten op zijn belangstelling en adviezen rekenen. Hij organiseerde samenwerking en onderlinge uitwisseling van thematische creativiteit en liturgische vormgeving. Zijn credo? “Maak het toch allemaal niet zo moeilijk, het leven is al ingewikkeld genoeg! Al die officiële kaders…. soms zijn ze nodig, maar het gaat om het leven zelf van gewone mensen”. Jan kon op onverwachte momenten van die vragen stellen, waar je geen raad mee wist. Soms had hij zelf een antwoord, meestal niet, maar hij zette je zo wel aan het denken! Maar evengoed was dat zijn humor, je moest op zijn pretoogjes letten! Maar het was nooit verkeerd bedoeld, hij probeerde met overtuiging verbinding te maken. Zijn communiteit weet daarvan mee te praten. Hij was voor hen in het Jonkerbos, maar net zo goed in de Catharinahof niet alleen een goede administrator, maar vooral een man van een goede sfeer van onderlinge betrokkenheid, de nodige humor en bovenal gemeenschapszin.
Zo stond hij ook in zijn Congregatie. Hij was altijd present op de cruciale momenten. Hij kende dus iedereen, wist veel smakelijke anekdotes en was altijd bereid tot dienstbaarheid in het lokale en provinciale bestuur. De Congregatie ging hem aan het hart en hij zocht altijd naar eigentijdse uitingen van de spiritualiteit, in commissies en in de beweging van de Bondgenoten.
Hij heeft 83 jaar mogen leven. Geboren in het Waterkwartier, gestorven in Neerbosch-Oost, een wereld van mensen en hun vreugde en verdriet daar tussen in. Hij was er moe van geworden. De laatste paar jaar was hij er natuurlijk als we hem nodig hadden. Hij wilde zijn taak graag goed overdragen. Misschien vertelde hij daarom wel hier en daar, dat hij gedroomd had voor de hemelpoort te staan, maar de eerste tijd nog niet binnen mocht, omdat hij nog iets had af te maken. Hij is er nu toch, heel onverwacht, door binnen gegaan. Geen spoor van strijd op zijn gezicht, stil in zijn slaap weggegleden. Het is hem van harte gegund.Maar hij laat het nu wel aan ons om een goede herder voor elkaar te zijn. Hij heeft ons voorgedaan hoe dat kan, hoe hij dat deed. Deze dagen waren wij op weg naar Kerstmis. Advent is uitzien naar nieuw leven. Dat betekent in de woorden van Jan: je hart open, je ogen open, je oren open! Open staan voor het onverwachte, het nieuwe dat ons ook steeds weer gebeurt. Open én Hopen. Jan, we gaan het proberen. Zonder jou helaas! Maar jij, wijze mens, hebt ons wel op weg gezet! Let nog een beetje op ons!
Kees van Gorp, Piet Peeters, Nico van Ham, Hans van Zonneveld.

KERKBALANS 2017

KERKBALANS 2017
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen, die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Voor de campagne van 2017 is het thema:
Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen, die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. Rond deze tijd ontvangt u de enveloppe van de Kerkbalans weer in uw brievenbus. Hiermee is de actie kerkbalans van start gegaan. Ook voor uw kerk is deze actie erg belangrijk om het pastorale en liturgische werk door te kunnen laten gaan.
Locatieteams van: De Goede Herder kerk en Antonius Abt kerk.

VASTENPROJECT 2017

VASTENPROJECT 2017
In de vastenperiode van dit jaar, van 1 maart tot 16 april, zullen alle bijdragen in de locaties van de Heilige Stefanusparochie bestemd worden voor het Frans van der Lugt Centre in Bourj Hammoud (een voorstad van Beiroet).
Het doel: voor 360 kinderen (vluchtelingen uit Syrië en Irak) tweemaal per jaar een rugzak met boeken, pennen enz. te sponsoren. Daarvoor is € 28.000,- nodig.
Mark Logtenberg, een Nederlandse Jezuïet in opleiding, heeft in het voorjaar van 2016 gewerkt op het Frans van der Lugt Centrum en heeft daar les gegeven aan
Syrische vluchtelingen. In de Oase van maart kunt u meer informatie lezen over deze Nederlandse Jezuïet.
Locatieteams Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk.