SCJ – ‘Sacre Coeur Jésus’

De paters SCJ, ‘priesters van het Heilig Hart’- afgekort SCJ ‘Sacre Coeur Jésus’ – wonen in een communiteit aan de Weg door Jonkerbos. Ook onze pastoor, pater van Gorp, heeft daar zijn woonadres. Vanuit de communiteit zijn er enkele priesters nog altijd bereid – ondanks hun pensioengerechtigde leeftijd – enkele parochiegemeenschappen te ondersteunen door voor te gaan in de H. Eucharistie. Dat gebeurt in onze parochie en enkele keren per maand in de Goede Herder.

Daarnaast probeert de SCJ haar spiritualiteit zichtbaar te maken door dat zij elke twee weken een Zondagspreek op hun website tonen, waarin ook hun maatschappelijke betrokkenheid voelbaar wordt. U vindt deze op www.scj.nl onder SCJ-tv bij Woord voor de Zondag.