Parochieblad OASE

Al een groot aantal jaren verzorgt de parochie, samen met de parochie Goede Herder, het parochieblad ‘OASE’. Van oudsher is het een papieren uitgave die tienmaal per jaar verschijnt en naast de vieringen parochianen en belangstellenden informeert over allerlei zaken rond de beide parochies, het bisdom en de wereldkerk.

Inhoud van het parochieblad is hier te lezen.

Aanmelden ontvangen parochieblad

Wanneer u de OASE thuis wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor melden bij de pastorie door een telefonisch contact of door een verzoek per e-mail te sturen. Ons mailadres vindt u bovenaan de site bij ‘contact’.