Parochie Nijmegen Midden

De nieuwe parochie met de werktitel “Nijmegen Midden” gaat bestaan uit de parochies die oorspronkelijk Nijmegen I en Nijmegen II zouden gaan vormen, maar uitgezonderd de parochie H.H. Jacobus en Johannes in Dukenburg.

De nieuwe parochie met de werktitel “Nijmegen Zuid” gaat bestaan uit de parochies die oorspronkelijk Nijmegen III zouden gaan vormen, aangevuld met de parochie H.H. Jacobus en Johannes in Dukenburg.

Voor het Nijmegen van bóven de Waal blijft een benaming ‘Nijmegen Noord’ over.

Wij gaan (dus) naar een proces van éénwording binnen ‘Nijmegen Midden’, samen met de andere parochies van dit gebied.

Nijmegen Midden omvat de volgende acht bestaande parochies: Maria Geboorte (Berg en Dalseweg) , Petrus Canisius (Molenstraat), H.Antonius van Padua (Groesbeekseweg), Effata (Heijendaalseweg-Prof Molkenboerstraat), Bethlehem (H. Hart, Tweede Oude Heselaan), Hees (Antonius Abt, Dennenstraat), Goede Herder (Fanfarestraat) en Lindenholt (St. Agnes, Agnetenweg).

http://www.nieuweparochienijmegenmidden.nl/