All posts by Ferdi

De vespers van Sergei Rachmanioff

Antonius Abt kerk

Kamerkoor Poco Più (Nijmegen), dat regelmatig optreedt in de Antonius Abt kerk, en Collegium Vocale Zutphen vormen deze keer samen één groot koor en zingen de prachtige Vespers van Rachmaninoff.

In het begin van de vorige eeuw was er in Rusland een ware revival van de traditionele Russische (koor)muziek. Net als Tsjaikovsky, Gretchaninov en anderen schreef ook Sergei Rachmaninoff (1873-1943) in die periode een aantal koorwerken. In die nieuw ontstane Russische koortraditie wordt zijn Vespers genoemd als het onmiskenbare hoogtepunt. Slechts twee weken had Rachmaninoff nodig om in februari 1915 dit meesterwerk te schrijven. Dirigent is Saskia Regtering. Zondag 15 januari om 15.00 uur in de Antonius Abt kerk.

Toegang: € 17,00 in de voorverkoop en € 20,00 aan de kerk.
Voorverkoop via www.pocopiu.nl en bij boekhandel Dekker v.d. Vegt, Marikenstraat 29, Nijmegen

Resultaat actie Waquis Peru

Waquis-Peru

Hallo allemaal, Graag wil ik jullie laten weten, dat wij dit jaar € 425 hebben opgehaald met de verkoop van onze artikelen (Leonie en ik samen). Wij zijn daar heel blij mee en het geld
is overgemaakt naar onze crowdfundingsactie van Wayquis Peru.

Nogmaals heel hartelijk bedankt. Met vriendelijke groet,

Marjan Schamp
Voorzitter Stichting Steunfonds Wayquis Peru
Coördinator Peru-Nederland

Kerkbalans 2017

Kerkbalans

In 2017 zal de actie kerkbalans weer worden gehouden van 21 januari t/m 5 februari. Tijdens deze periode zullen de lopers weer bij U langs komen om de brieven bij u in de brievenbus te brengen! U laat hen en toch ook uw kerk niet in de kou staan? Uw bijdrage is zeer waardevol voor behoud van onze beide kerken: Antonius Abt en De Goede Herder!!

Locatieteam De Goede Herder kerk en Antonius Abt kerk.

Vrede en alle goeds!

Graag wil ik alle parochianen en alle andere mensen die zich bij onze parochie betrokken voelen, nu alvast bedanken voor alle goede zorgen tijdens de vieringen, de kosters, de mensen die voor de kerst onze kerk weer ombouwen in een heel feestelijke kerstsfeer en alle anderen, die op welke manier dan ook meehielpen. Ik wens u allen heel fijne kerstdagen toe en vooral een heel goed begin voor het nieuwe jaar 2017. Ik hoop dat we er ook in 2017 weer voor elkaar zullen zijn!

p. K. van Gorp s.c.j.

Kerstcollecte in Antonius Abt kerk

Na de kerstnachtviering en de viering van eerste kerstdag zal er, zoals gewoonlijk in de Antonius Abt kerk een deurcollecte worden gehouden voor alle zieken en bejaarden.

De bezoekgroep “zieken en ouderen” bezoekt het hele jaar door velen van hen en maakt hen blij met een of andere intentie. Laten wij hen helpen met onze gaven. Al deze mensen verdienen het om af en toe echt in het zonnetje gezet te worden. Als u zelf ook wilt helpen met die bezoekgroep,dan kunt u zich opgeven via de pastorie, via een briefje of telefonisch: 3770631. Alvast heel hartelijk dank.

p. K. van Gorp s.c.j.

Beste Mensen…

Kerst

Als we kijken naar de manier waarop we samen in de Advent naar Kerstmis zijn toegegroeid via de mooie schepping en we zien dat wij mensen er een puinhoop van hebben gemaakt, wat ook lijkt op onze tijd, horen we daarna “midden onder u staat Hij die gij niet kent”. Veel mensen zijn vandaag de dag ook bezig om die puinhoop weer te herstellen. Op de laatste zondag hoorden we hoe Maria zei: “het is goed wat U wilt en doet, ik ben er klaar voor”.
Lees verder