BEGRAAFPLAATS RK. KERKHOF NEERBOSCH

Graag willen wij u informeren omtrent de begraafplaats Neerbosch en dan met name betreffende rechthebbende en grafrechten. Sinds begin oktober zijn op een aantal grafstenen briefjes gehangen, waarop is medegedeeld dat de grafrechten van dat graf zijn verlopen. Reden is, dat bij de administratie van de begraafplaats geen of een onjuist adres bekend is. De rechthebbende, die in de administratie bekend is, heeft ruim voordat de grafrechten verlopen zijn een brief ontvangen, waarin is medegedeeld dat de grafrechten verlopen en tevens is in deze brief aangegeven op welke wijze de grafrechten eventueel verlengd kunnen worden. Omdat door de rechthebbende hierop niet is gereageerd, is er opnieuw één of zijn zelfs meerdere herinneringen gestuurd, waarop niet is gereageerd, of dat deze brieven terug zijn gestuurd omdat de rechthebbende is verhuisd en daarmee het nieuwe adres van de rechthebbende niet bekend is.

In het verre verleden werd de parochiekerk door de gemeente geïnformeerd omtrent adreswijzigingen van parochianen. Maar, in het kader van het recht op de privacy geeft de gemeente geen adreswijzigingen meer door aan parochiekerken en daarmee is rechthebbende van graven op het kerkhof, zelf verantwoordelijk een adreswijziging door te geven aan de parochiekerk en de kerkhofadministratie.

Mocht u dus verhuizen en u hebt een dierbare op het kerkhof begraven, geeft u dan uw nieuwe adres door aan de parochiekerk.
Herman Wanders, kerkhof administratie RK Kerkhof Neerbosch.