Monthly Archives: november 2017

BEGRAAFPLAATS RK. KERKHOF NEERBOSCH

Graag willen wij u informeren omtrent de begraafplaats Neerbosch en dan met name betreffende rechthebbende en grafrechten. Sinds begin oktober zijn op een aantal grafstenen briefjes gehangen, waarop is medegedeeld dat de grafrechten van dat graf zijn verlopen. Reden is, dat bij de administratie van de begraafplaats geen of een onjuist adres bekend is. De rechthebbende, die in de administratie bekend is, heeft ruim voordat de grafrechten verlopen zijn een brief ontvangen, waarin is medegedeeld dat de grafrechten verlopen en tevens is in deze brief aangegeven op welke wijze de grafrechten eventueel verlengd kunnen worden. Omdat door de rechthebbende hierop niet is gereageerd, is er opnieuw één of zijn zelfs meerdere herinneringen gestuurd, waarop niet is gereageerd, of dat deze brieven terug zijn gestuurd omdat de rechthebbende is verhuisd en daarmee het nieuwe adres van de rechthebbende niet bekend is.

In het verre verleden werd de parochiekerk door de gemeente geïnformeerd omtrent adreswijzigingen van parochianen. Maar, in het kader van het recht op de privacy geeft de gemeente geen adreswijzigingen meer door aan parochiekerken en daarmee is rechthebbende van graven op het kerkhof, zelf verantwoordelijk een adreswijziging door te geven aan de parochiekerk en de kerkhofadministratie.

Mocht u dus verhuizen en u hebt een dierbare op het kerkhof begraven, geeft u dan uw nieuwe adres door aan de parochiekerk.
Herman Wanders, kerkhof administratie RK Kerkhof Neerbosch.

Kerstviering

KERSTVIERING BLAUW-WIT

Op DINSDAG 19 december is er voor zieken en ouderen van de Antonius Abt kerk en de Goede Herderkerk weer een middag in de kantine van Blauw-Wit aan de Energieweg. Deze middag zal uiteraard in het teken staan van Kerstmis. De middag begint om 14.00 uur en zal rond 17.00 uur weer afgesloten worden. Het Gregoriaans Koor van de Antonius Abtkerk zal voor de muzikale omlijsting van de eucharistieviering zorgen. Na de eucharistieviering is er een gezellig samenzijn.

Mocht u door de ziekenbezoeksters niet zijn uitgenodigd en wel mee willen doen, dan kunt u zich alsnog opgeven.
Voor Antonius Abt kerk bij mevrouw Thea Kok: tel. 377 40 48.
Voor De Goede Herderkerk: bij mevrouw Agnes Lelivelt: tel. 377 46 28.

Eerste communie 2018

EERSTE COMMUNIE 2018 ANTONIUS ABTKERK HEES

Kinderen die hun eerste communie gaan doen nemen voor het eerst deel aan de feestelijke eucharistieviering, waarin zij voor het eerst de heilige Hostie ontvangen. Als voorbereiding wordt een communieproject gebruikt. Vrijwel alle projecten hebben een werkboek, schrift of map voor de kinderen, waarin zij opdrachten kunnen maken en (korte) teksten en verhalen kunnen lezen. Ook Bijbelverhalen mogen niet ontbreken, omdat zij hierin de liefde van God op het spoor kunnen komen en Jezus beter leren kennen.

De eerste communie viering wordt gehouden op zondag 3 juni 2018.

De voorbereiding voor de groep kinderen start op maandag 12 maart 2018. Mevrouw Monique Hellenthal zal de kinderen weer begeleiding bij deze voorbereiding. Als u uw kind de eerst communie wilt laten doen dan kunt u hem of haar telefonisch of per e-mail tot 20 januari 2018 opgeven. Telefoon van de parochie is 3770631 en het e-mail adres: parochiehees@upcmail.nl. Vanzelfsprekend willen we er weer een groots kinderfeest van maken.                                                                                    Ik hoor graag van u. Pater K.van Gorp s.c.j.