HET ROSAKOOR VAN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN ZOEKT EEN DIRIGENT(E)

Het Rosakoor is verbonden aan de Dominicuskapel, op het terrein van Zorgcentrum Huize Rosa te Nijmegen. Het koor bestaat op dit moment uit zeven zusters en heeft een vaste organist.
De koorleden zingen al jaren samen en hebben goed geschoolde stemmen, maar zijn allen van oudere leeftijd. Vandaar dat de ambities niet te hoog kunnen liggen.
De doelstelling voor het koor is om op twee zondagen per maand (om 10.00 uur) en op feestdagen de zang in de eucharistieviering mooi op te luisteren en de samenzang aan te sturen. Het koor repeteert twee keer per maand, nu is dat op donderdagmiddag voorafgaande aan de betreffende zondag.
Ook komt het koor voor de viering een half uur eerder bij elkaar om in te zingen.
Voor de dirigent is voor elke repetitie en viering een vergoeding naar de richtlijnen van de KNR  (Konferentie Nederlandse Religieuzen) beschikbaar.
Kort geleden heeft een aantal nieuwe bewoners aangegeven graag mee te komen zingen bij het Rosakoor. Daar zijn we blij mee, maar het maakt de komst van een dirigent(e) nog wat dringender.
Hebt u interesse? Neemt u dan contact op met het pastoraat van Huize Rosa.
Telefoonnummer: 024-3710398 of  e-mailadres: pastoraat@zorgcentrum-huizerosa.nl
Contactpersoon: Lucy de Klein, pastoraal werkster