ALWEER EEN NIEUW WERKJAAR…

Als deze OASE bij u op de mat valt, is een nieuw werkjaar na de zomervakantie geruisloos begonnen. Laten we hopen dat iedereen in de voorbije vakantieweken rust en kracht heeft opgebouwd om er een góed en succesvol jaar van te maken.

Het hoeveelste werkjaar wordt seizoen 2017 – 2018 voor u?
Bent u werknemer in loondienst, in een dienstverband, als zelfstandige, of bent u werkzaam als vrijwilliger in onze kerkgebouwen, in onze geloofsgemeenschappen … ? Van pastoor van Gorp weten we het precies: hij is aan zijn 51ste werkjaar begonnen als priester van het Heilig Hart, SCJ.

Velen van u hebben zijn gouden priesterfeest op 9 juli meegevierd: parochianen rondom de Antonius Abt kerk en vanuit de gemeenschap rond de Goede Herder kerk en allerlei belangstellenden vanuit andere locaties. Een gedenkwaardige dag, maar niet zijn laatste werkjaar, zo wensen velen rondom hem.
Maar hoelang mag je vragen dat een mens werkt ‘in dienst van anderen’?
Toegegeven: bisschop Gerard de Korte heeft hem toegezegd dat hij zolang mag werken als hij zelf aangeeft te willen en te kunnen.. maar dan nog: wat mag je van elkaar verlangen in deze? Heeft niet ieder recht op rust en pensionering, hoe hard die ook nodig is..?

En in wat voor omgeving zijn wij aan het werk, ik bedoel: wat zal dit jaar ons gaan brengen?
In De Gelderlander wordt een avond voorgesteld over de kansen de locatie Betlehem-kerk te redden……. er is een nieuwe pastor in de Molenstraatkerk aangesteld, maar de druk op pastoor Cyrus van Vugt om de continuïteit en de verdere opbouw/uitbouw van onze ‘grote’ parochie Heilige Stefanus vorm te geven met de pastoraatsgroep en het parochiebestuur wordt er niet geringer op! Integendeel!

Onze geloofsgemeenschap krimpt in plaats van groei te tonen. Dat geldt in de meeste van onze kerken maar ook in die van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij komen terug naar Hees: ze zullen de ruimten van de Maranatha-kerk aan de Steenbokstraat binnenkort inruilen voor die van de Petruskerk: kwestie van krimp van leden en middelen.

Hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers om al die taken te doen, waarvan wij vinden dat ze horen bij samen-kerk-zijn: zorg voor gebouwen naar onderhoud, schoonmaak en verzorgd interieur, passend bij de kalender van het kerkelijk jaar, zorg voor kosters en lectoren, voor mensen die de zieken en ouderen namens ons bezoeken.. zodat wij ons betrokken (kunnen) blijven weten bij onze kerkgebouwen, als gelovigen, als ‘Gods Volk Onderweg’.

Al ruim 50 jaar sluit pater van Gorp de viering af, wanneer hij zegt dat we mogen gaan onder de zegen van de Allerhoogste, met de opdracht zegen voor elkaar te zijn. Bij de start van dit werkjaar stel ik voor dat we ons onder zijn zegen durven scharen – zie de foto van 9 juli j.l. – om in genade en met inspiratie ons werk te doen! ‘Een goed werkjaar’ kortom, wens ik ons allemaal toe!
Berry Tijsse Klasen, locatieteam Antonius Abt kerk.