PINKSTEREN - OOK VOOR GELOVIGEN VAN NU?

Bezinningsmiddag met pastor Koos Smits op 8 juni 2017
Op donderdagmiddag 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit een bezinningsbijeenkomst over het Pinksterfeest van de jonge Kerk. De huidige parochies
van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal,
geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams, en helaas vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen.
Maar een katholieke herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst en tevens pastor van de Ludgerusparochie in Utrecht.
Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Een ieder is van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochiespiritualiteit.org