‘EEN DIENSTBAAR VOLKJE’

Een inkijkje in de wereld van de kosters!
Onlangs verscheen het fotoboek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu.’  Het is een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Een mooi vormgegeven fotoboek dat de meestal onzichtbare ondersteuners in de coulissen nu eens in het zonnetje zet. De koster is het visitekaartje van de kerk, de ‘drempelwachter van de Heer’. Ook vandaag de dag spelen kosters nog altijd een belangrijke rol binnen hun gemeenschap. Toch weten velen niet, wat het beroep precies inhoudt. Wat doet een koster eigenlijk?
Ruim een jaar verdiepten fotograaf Edith Gerritsma en journalist Andrea Hijmans zich in de wereld van de kosters. Ze volgden een vijftal van hen –  werkzaam op het platteland en in de stad, en binnen verschillende kerken – in hun dagelijkse bezigheden. Ze woonden diensten bij en huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden, zaten bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.
Kerken lopen leeg of kampen met financiële nood. Wat betekent dit voor de kosters die er werken? Het aantal kosters daalt in rap tempo. Hoe is hun vak in de afgelopen jaren veranderd? Dreigt het kosterschap te verdwijnen? Deze en andere vragen staan centraal in het boek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu’.
Het boek kost €29,95 en is te bestellen via www.kostersboek.nl  (gratis verzendkosten).
Kijk voor meer informatie en een sneak preview op www.kostersboek.nl