100 JAAR ANTONIUS VAN PADUAKERK

Op 18 juni aanstaande viert de geloofsgemeenschap rond de kerk van de H. Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg 96 te Nijmegen dat zij 100 jaar geleden een aanvang nam en het gebouw werd ingewijd. Onlangs hebt u, vanwege uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap in verleden en/of heden, een uitnodiging ontvangen om de feestelijke kerkdienst bij te wonen op 18 juni.
Deze brief is een herbevestiging van deze uitnodiging en tevens een melding van een niet voorziene wijziging in het programma. Helaas is bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte op 18 juni verhinderd en zal een week later op 25 juni in onze kerk tijdens de zondagsviering voorgaan (aanvang 10.00 u).
Tijdens de feestelijke kerkdienst – als start van onze feestweek – op 18 juni zullen onze pastores Jan Zuiker en Kees Megens voorgaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na deze viering op 18 juni (aanvang 10.00 u) is er een receptie in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81 en wordt het eerste exemplaar van het fotoboek van onze kerk gepresenteerd.
U bent overigens ook van harte uitgenodigd voor de viering op 25 juni waarin bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte zal voorgaan samen met pastoor Cyrus van Vught en pastor Kees Megens.
Na deze viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarna is er afsluitende lunch voor parochianen van de gemeenschap H. Antonius van Padua waarbij de bisschop, maar ook een aantal mensen uit Italië, met wie we vriendschap sloten tijdens de pelgrimsreis in oktober, onze gasten zijn.
Voor alle overige activiteiten zoals de bijeenkomsten van het Paduahuis, de presentatie van een parabelboek, het eten met de buurt en het concert van Mnemosyne, bent u ook van harte uitgenodigd. De feestkalender vindt u op de site www.avpnijmegen.nl.
We hopen u bij een van de activiteiten te ontmoeten en zouden het fijn vinden, als u even liet weten wanneer u komt, zodat we een plaats voor u zeker kunnen stellen.( secretariaat@avpnijmegen.nl )
Vriendelijke groet,
Het locatieteam: Clara ter Berg, Corné van Iersel, Monique Leclercq, Rob van Woerkom