Monthly Archives: juni 2017

Pastoor van Gorp 50 jaar priester

In de Oase van mei jl. hebben wij een eerste aankondiging gedaan, dat onze pastoor pater Kees van Gorp s.c.j. op 8 juli aanstaande 50 jaar geleden tot priester is gewijd.
Alhoewel onze pastoor niet zo van het feesten is, willen wij van dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Pater van Gorp en zijn familie geven er de voorkeur aan om dit jubileum op zondag 9 juli te vieren.
Op deze dag zal er om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering zijn. Aansluitend aan deze viering is er in de tuin van de pastorie een receptie met een kopje koffie/thee met een stukje vlaai en natuurlijk een drankje. U hebt dan de gelegenheid om pater van Gorp persoonlijk te feliciteren met dit bijzonder jubileum.
Locatieteam Antonius Abt kerk Hees.

‘EEN DIENSTBAAR VOLKJE’

Een inkijkje in de wereld van de kosters!
Onlangs verscheen het fotoboek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu.’  Het is een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Een mooi vormgegeven fotoboek dat de meestal onzichtbare ondersteuners in de coulissen nu eens in het zonnetje zet. De koster is het visitekaartje van de kerk, de ‘drempelwachter van de Heer’. Ook vandaag de dag spelen kosters nog altijd een belangrijke rol binnen hun gemeenschap. Toch weten velen niet, wat het beroep precies inhoudt. Wat doet een koster eigenlijk?
Ruim een jaar verdiepten fotograaf Edith Gerritsma en journalist Andrea Hijmans zich in de wereld van de kosters. Ze volgden een vijftal van hen –  werkzaam op het platteland en in de stad, en binnen verschillende kerken – in hun dagelijkse bezigheden. Ze woonden diensten bij en huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden, zaten bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.
Kerken lopen leeg of kampen met financiële nood. Wat betekent dit voor de kosters die er werken? Het aantal kosters daalt in rap tempo. Hoe is hun vak in de afgelopen jaren veranderd? Dreigt het kosterschap te verdwijnen? Deze en andere vragen staan centraal in het boek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu’.
Het boek kost €29,95 en is te bestellen via www.kostersboek.nl  (gratis verzendkosten).
Kijk voor meer informatie en een sneak preview op www.kostersboek.nl

100 JAAR ANTONIUS VAN PADUAKERK

Op 18 juni aanstaande viert de geloofsgemeenschap rond de kerk van de H. Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg 96 te Nijmegen dat zij 100 jaar geleden een aanvang nam en het gebouw werd ingewijd. Onlangs hebt u, vanwege uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap in verleden en/of heden, een uitnodiging ontvangen om de feestelijke kerkdienst bij te wonen op 18 juni.
Deze brief is een herbevestiging van deze uitnodiging en tevens een melding van een niet voorziene wijziging in het programma. Helaas is bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte op 18 juni verhinderd en zal een week later op 25 juni in onze kerk tijdens de zondagsviering voorgaan (aanvang 10.00 u).
Tijdens de feestelijke kerkdienst – als start van onze feestweek – op 18 juni zullen onze pastores Jan Zuiker en Kees Megens voorgaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na deze viering op 18 juni (aanvang 10.00 u) is er een receptie in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81 en wordt het eerste exemplaar van het fotoboek van onze kerk gepresenteerd.
U bent overigens ook van harte uitgenodigd voor de viering op 25 juni waarin bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte zal voorgaan samen met pastoor Cyrus van Vught en pastor Kees Megens.
Na deze viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarna is er afsluitende lunch voor parochianen van de gemeenschap H. Antonius van Padua waarbij de bisschop, maar ook een aantal mensen uit Italië, met wie we vriendschap sloten tijdens de pelgrimsreis in oktober, onze gasten zijn.
Voor alle overige activiteiten zoals de bijeenkomsten van het Paduahuis, de presentatie van een parabelboek, het eten met de buurt en het concert van Mnemosyne, bent u ook van harte uitgenodigd. De feestkalender vindt u op de site www.avpnijmegen.nl.
We hopen u bij een van de activiteiten te ontmoeten en zouden het fijn vinden, als u even liet weten wanneer u komt, zodat we een plaats voor u zeker kunnen stellen.( secretariaat@avpnijmegen.nl )
Vriendelijke groet,
Het locatieteam: Clara ter Berg, Corné van Iersel, Monique Leclercq, Rob van Woerkom

PINKSTEREN - OOK VOOR GELOVIGEN VAN NU?

Bezinningsmiddag met pastor Koos Smits op 8 juni 2017
Op donderdagmiddag 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit een bezinningsbijeenkomst over het Pinksterfeest van de jonge Kerk. De huidige parochies
van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal,
geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams, en helaas vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen.
Maar een katholieke herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst en tevens pastor van de Ludgerusparochie in Utrecht.
Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Een ieder is van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochiespiritualiteit.org

BIJZONDERE REIS VOOR 50-PLUSSERS

Van 12 t/m 17 juni organiseert de gemeenschap Emmanuel een inspirerende reis naar Paray-le-Monial in midden Frankrijk. De reis is voor iedereen van 50+ (en die goed ter been is). Het oude stadje Paray-le-Monial ligt in de Bourgogne. In de 17de eeuw verscheen Jezus er aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque. Bij deze verschijning werd duidelijk hoe groot de liefde is van Jezus voor iedere mens. Op deze dagen zullen we dat ook ervaren in het thema van de reis ‘Kom en zie’. Dagelijks wordt er hierover een inleiding gegeven, wordt de H. Mis gevierd en bidden we een ochtend- en/of avondgebed. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting, gezellige maaltijden en ontspanning en bezoeken we de heilige plaatsen. De reis wordt begeleid door een Nederlandse priester. Het verblijf is op basis van volpension in een goed hotel. Aanmelding is mogelijk tot 31 mei.
Voor meer informatie en aanmelding, ga naar www.emmanuelnederland.nl of bel 077 3828249 voor een brochure.