KERKBALANS 2017

KERKBALANS 2017
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen, die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Voor de campagne van 2017 is het thema:
Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen, die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. Rond deze tijd ontvangt u de enveloppe van de Kerkbalans weer in uw brievenbus. Hiermee is de actie kerkbalans van start gegaan. Ook voor uw kerk is deze actie erg belangrijk om het pastorale en liturgische werk door te kunnen laten gaan.
Locatieteams van: De Goede Herder kerk en Antonius Abt kerk.