Resultaat actie Waquis Peru

Waquis-Peru

Hallo allemaal, Graag wil ik jullie laten weten, dat wij dit jaar € 425 hebben opgehaald met de verkoop van onze artikelen (Leonie en ik samen). Wij zijn daar heel blij mee en het geld
is overgemaakt naar onze crowdfundingsactie van Wayquis Peru.

Nogmaals heel hartelijk bedankt. Met vriendelijke groet,

Marjan Schamp
Voorzitter Stichting Steunfonds Wayquis Peru
Coördinator Peru-Nederland