Kerstcollecte in Antonius Abt kerk

Na de kerstnachtviering en de viering van eerste kerstdag zal er, zoals gewoonlijk in de Antonius Abt kerk een deurcollecte worden gehouden voor alle zieken en bejaarden.

De bezoekgroep “zieken en ouderen” bezoekt het hele jaar door velen van hen en maakt hen blij met een of andere intentie. Laten wij hen helpen met onze gaven. Al deze mensen verdienen het om af en toe echt in het zonnetje gezet te worden. Als u zelf ook wilt helpen met die bezoekgroep,dan kunt u zich opgeven via de pastorie, via een briefje of telefonisch: 3770631. Alvast heel hartelijk dank.

p. K. van Gorp s.c.j.