Zalig kerstfeest

Rond het Kerstfeest hangt een sfeer die ons eigenlijk allemaal wel iets doet. Tegen het eind van de middag wordt het donker. Maar dan gaan in heel veel huizen lichtjes aan. Door die lichtjes vergeet je niet, hoe donker het is. Het licht van de kleine lampjes en van de kaarsjes is mild. Het laat ons niet alles zien en dat is ook wel eens goed. We hoeven niet altijd alles te zien. Als het licht van de grote lamp aangaat, knipperen we met onze ogen. Zelfs als we er na een poosje weer aan gewend zijn, moet het toch maar weer uit. Dit licht is zo hard. De kleine lichtjes geven ons een gevoel van veiligheid. Buiten is het donker, maar hier binnen is licht. Soms is het in ons eigen leven donker. Donker is het ook in de wereld waarin wij leven. Hoeveel mensen, hoeveel kinderen sterven er niet door kogels? En toch bestaat er in deze wereld veiligheid. Voor die veiligheid zorgt een kind.  En u begrijpt direct welk kind ik bedoel. U ziet misschien ook het kind in de kribbe al voor u. Dat kind straalt licht uit. Jozef, Maria en een paar herders worden erdoor beschenen. Daaromheen is het donker. Het is eigenlijk hetzelfde licht dat in onze kamers schijnt. Het geeft ons een veilig gevoel. Wij voelen ons veilig bij het Kind van Bethlehem.

Maar heel mooi is ook de boodschap van die engel in het donkere veld.”Ik verkondig u grote blijdschap.”

Blijdschap, daar verlangen we allemaal naar. En dan volgt de engelenzang, die wij met Kerst allemaal willen zingen.”Ere zij God in de hoge.” Die woorden zingen wij uit volle borst. Het is dan net alsof wij even alle twijfels en moeiten onder ons laten. Onze stemmen klinken sterk. “En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe.” En toch, die kribbe…  Maar de reden waarom het Kind in deze kribbe kwam te liggen was minder fraai. Er was voor zijn vader en zijn moeder geen plaats in de herberg en zo kwam het, dat een kribbe zijn bedje werd. In gedachten zien we het kindje Jezus liggen. Het is met doeken omwonden en daaraan zien we, dat het pasgeboren is. Dit doen alle Joodse ouders in die tijd met hun pasgeboren kind. Zoals we het even voor ons zien, straalt het kindje Jezus ook licht uit. Door dat licht worden Maria, Jozef en een paar herders beschenen. Daaromheen is het donker. Zo wordt het kind in de kribbe op tekeningen en schilderijen vaak afgebeeld.

Het is eigenlijk hetzelfde licht dat vandaag in onze kamers schijnt, getemperd èn benadrukt door het aangrenzende donker. Een mild licht dat, gelukkig, niet alles laat zien. Licht dat ons in deze donkere wereld een veilig gevoel geeft. En terecht: want als u, als jij in Jezus gelooft, dan is er licht. En dat licht wordt nog veel mooier als je beseft, hoe donker het buiten de lichtkring is.

Licht..….! Op een dag zal dit licht alles onthullen, ook wat u liever altijd verborgen had willen houden.

“Wees niet bang”, zegt Jezus dan, “want Ik verkondig u grote blijdschap. Ik ben immers uw Heiland, uw Redder”.  Zalig Kerstfeest.

p. K. van Gorp s.c.j.