Vluchtelingen in Nijmegen

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er sinds kort veel vluchtelingen in Nijmegen verblijven. Deze mensen kunnen veel hulp gebruiken. Binnen de Stefanusparochie wordt hier door de werkgroep diaconie aan gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een contactpunt nabij Heumensoord. Er zijn diverse organisaties, waar de parochie contact mee heeft.

Concrete zaken waaraan u kunt bijdragen:
Vluchtelingenwerk zoekt “maatjes”. Mensen die bereid zijn persoonlijk contact te leggen met asielzoekers. Hen bezoeken, samen eten, helpen met taalproblemen en andere concrete vragen. Dit vraagt minimaal 8 uur per maand. U kunt zich opgeven via de parochie (diaconie@stefanus.nl) of via de site www.vluchtelingenwerk.nl.