Van oud- naar nieuwjaar!

Lieve mensen, het jaar loopt weer op zijn einde. Wij ondervinden elke dag dat het menselijk bestaan broos is en breekbaar. Maar met oud en nieuw staan we er bijzonder bij stil.
Zo loop je te zingen, “een tijd om te lachen” zegt prediker. En zo word je genadeloos onderuitgehaald, een tijd om te huilen. En toch gaan we met zijn allen weer het nieuwe jaar in. We kunnen niet stil blijven staan bij onze menselijke onmacht en onze tekorten.
Het oude jaar daagde ons uit om naar elkaar toe te gaan. Het vroeg om een hand op je schouder, een arm om te troosten. Een tijd om lief te hebben.

Het nieuwe jaar vraagt om vertrouwen in elkaar. Er zullen weer kinderen geboren worden: een tijd om te baren. Van anderen zullen wij afscheid moeten nemen of misschien moeten wij zelf afscheid nemen van het leven: een tijd om te sterven. Er zijn ook goede dingen gebeurd in het afgelopen jaar. Mensen die elkaar mochten vinden. Een tijd om te dansen van plezier.
Elke dag ontmoet je mensen, die zich bezig houden met het verbeteren van de wereld. Een tijd van vrede.

Ad den Besten schreef een ‘klein danklied’.

‘U hebt, o god, dit broze bestaan gewild,
Hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,-
Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
Geborgen in de bevende zekerheid……..’

En dan is het zover…..de klok slaat haar twaalf slagen……wij heffen het glas en wij wensen elkaar veel geluk en gezondheid in het nu nieuwe jaar!

En dan…knallen maar……onze Germaanse voorouders deden het al. Zij wilden de boze geesten verdrijven, zodat deze geen vat konden krijgen op het nieuw beginnende jaar.

Onze christelijke voorouders verbonden dit mysterieuze gebeuren vanaf de 4de eeuw met de geboorte van het kind. Een beter begin, zo nieuw en broos, is er denk ik niet. In onze gelovige traditie gaat het zelfs om een kind, als keerpunt in onze geschiedenis.

“Komt laten we naar Betlehem gaan” zeggen de herders. Zij gaan ons voor. Wij volgen hen en komen uit bij een vader, een moeder en het kind.

Hier valt alles weg. Er is stilte, verwondering. De grote woorden….
En het machtsvertoon…..

Ze zijn er niet meer. Dit is een nieuw begin……
Ik wens het u van harte toe een zalig en gelukkig nieuwjaar!!!!

Marlies Heijbers