Kerstcollecte Antonius Abt Kerk Hees

Na de Kerstnacht-viering en de viering van eerste kerstdag zal er zoals gewoonlijk, een deurcollecte gehouden worden voor alle zieken en bejaarden van onze parochie. De bezoekgroep “zieken en bejaarden” bezoekt het hele jaar door velen van hen en maakt ze blij met een attentie. Zij verzorgen ook de vieringen met Kerstmis en Pasen bij Blauw Wit. Laten wij hen helpen met onze gaven. Al deze mensen verdienen het om af en toe in het zonnetje gezet te worden. Als u zelf ook wilt helpen om zieken te bezoeken, kunt u zich opgeven bij de pastorie via een briefje of de telefoon 3770631. Alvast heel hartelijk dank.

De bezoekgroep “zieken en bejaarden” Antonius Abt kerk Hees.