Kerkbalans 2016

Kerkbalans

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdragen kerkbalans 2015 aan Antonius Abt kerk Hees.

Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2016 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Dit jaar met het motto: “Wat is de kerk jou waard?”. De jaarlijkse actie Kerkbalans 2016 vindt plaats van 17 tot 31 januari. Ook dit jaar komt er iemand van de werkgroep de actie-envelop bij u afgeven.

Wees gul en stort uw bijdrage op IBAN: NL 12 RABO 0135 8024 58 t.n.v. Locatie Antonius Abt kerk HEES.  Mogen we rekenen op uw deelname?!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep kerkbalans Antonius Abt kerk Hees.