Chauffeurs gevraagd

Er zijn onder de kerkbezoekers van De Goede Herder kerk steeds meer mensen voor wie het moeilijk is op eigen kracht naar de kerk te komen. Wie zou ons kunnen helpen om deze mensen toch mee te laten vieren? Aanmelden kan door contact op te nemen met: Bas Bongers.
Bij voorbaat veel dank!

Locatieteam De Goede Herder kerk.