Monthly Archives: december 2015

Zalig kerstfeest

Rond het Kerstfeest hangt een sfeer die ons eigenlijk allemaal wel iets doet. Tegen het eind van de middag wordt het donker. Maar dan gaan in heel veel huizen lichtjes aan. Door die lichtjes vergeet je niet, hoe donker het is. Het licht van de kleine lampjes en van de kaarsjes is mild. Het laat ons niet alles zien en dat is ook wel eens goed. We hoeven niet altijd alles te zien. Als het licht van de grote lamp aangaat, knipperen we met onze ogen. Zelfs als we er na een poosje weer aan gewend zijn, moet het toch maar weer uit. Dit licht is zo hard. De kleine lichtjes geven ons een gevoel van veiligheid. Buiten is het donker, maar hier binnen is licht. Soms is het in ons eigen leven donker. Donker is het ook in de wereld waarin wij leven. Hoeveel mensen, hoeveel kinderen sterven er niet door kogels? En toch bestaat er in deze wereld veiligheid. Voor die veiligheid zorgt een kind.  En u begrijpt direct welk kind ik bedoel. U ziet misschien ook het kind in de kribbe al voor u. Dat kind straalt licht uit. Jozef, Maria en een paar herders worden erdoor beschenen. Daaromheen is het donker. Het is eigenlijk hetzelfde licht dat in onze kamers schijnt. Het geeft ons een veilig gevoel. Wij voelen ons veilig bij het Kind van Bethlehem.

Lees verder

Vluchtelingen in Nijmegen

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er sinds kort veel vluchtelingen in Nijmegen verblijven. Deze mensen kunnen veel hulp gebruiken. Binnen de Stefanusparochie wordt hier door de werkgroep diaconie aan gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een contactpunt nabij Heumensoord. Er zijn diverse organisaties, waar de parochie contact mee heeft.

Concrete zaken waaraan u kunt bijdragen:
Vluchtelingenwerk zoekt “maatjes”. Mensen die bereid zijn persoonlijk contact te leggen met asielzoekers. Hen bezoeken, samen eten, helpen met taalproblemen en andere concrete vragen. Dit vraagt minimaal 8 uur per maand. U kunt zich opgeven via de parochie (diaconie@stefanus.nl) of via de site www.vluchtelingenwerk.nl.

Chauffeurs gevraagd

Er zijn onder de kerkbezoekers van De Goede Herder kerk steeds meer mensen voor wie het moeilijk is op eigen kracht naar de kerk te komen. Wie zou ons kunnen helpen om deze mensen toch mee te laten vieren? Aanmelden kan door contact op te nemen met: Bas Bongers.
Bij voorbaat veel dank!

Locatieteam De Goede Herder kerk.

Kerstcollecte Antonius Abt Kerk Hees

Na de Kerstnacht-viering en de viering van eerste kerstdag zal er zoals gewoonlijk, een deurcollecte gehouden worden voor alle zieken en bejaarden van onze parochie. De bezoekgroep “zieken en bejaarden” bezoekt het hele jaar door velen van hen en maakt ze blij met een attentie. Zij verzorgen ook de vieringen met Kerstmis en Pasen bij Blauw Wit. Laten wij hen helpen met onze gaven. Al deze mensen verdienen het om af en toe in het zonnetje gezet te worden. Als u zelf ook wilt helpen om zieken te bezoeken, kunt u zich opgeven bij de pastorie via een briefje of de telefoon 3770631. Alvast heel hartelijk dank.

De bezoekgroep “zieken en bejaarden” Antonius Abt kerk Hees.

Kerkbalans 2016

Kerkbalans

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdragen kerkbalans 2015 aan Antonius Abt kerk Hees.

Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2016 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Dit jaar met het motto: “Wat is de kerk jou waard?”. De jaarlijkse actie Kerkbalans 2016 vindt plaats van 17 tot 31 januari. Ook dit jaar komt er iemand van de werkgroep de actie-envelop bij u afgeven.

Wees gul en stort uw bijdrage op IBAN: NL 12 RABO 0135 8024 58 t.n.v. Locatie Antonius Abt kerk HEES.  Mogen we rekenen op uw deelname?!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep kerkbalans Antonius Abt kerk Hees.

Beste parochianen

Mijn wensen voor het jaar 2016. Een lepel geluk, een snuifje succes met als eerste: vrede en saamhorigheid. Gelijk over de wereld verdeeld. Ik wens ons allen een jaar met elke dag vol zon en alleen maar positieve dingen, als dat eens kon! Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, dan kan het nieuwe jaar zeker niet meer stuk. Voor de laatste dagen van dit jaar: veel gezelligheid met elkaar, voor de 366 dagen die dan volgen, veel geluk en weinig zorgen. In het licht van het nieuwe jaar stralen heel veel nieuwe wensen, van warmte, voorspoed, vriendschap en geluk, een prettig nieuwjaar en vooral een gezond 2016.

p. K. van Gorp s.c.j.

Als ieder mens…

Als ieder mens een engel wilde zijn, thuis, op ’t werk of zomaar in de straat.
Als ieder mens een herder wilde zijn, voor ouders kind, buur en vreemdeling.
Als ieder mens een ster wilde zijn, een lichtpunt daar waar donker is.
Als ieder mens een herbergier wilde zijn, voor al wie eenzaam of vluchteling is.
Dan wordt een oud verhaal in deze tijd opnieuw vertaald.
In die geest wens ik u allemaal een Zalig Kerstfeest!
Mogen wij zo met elkaar een goed en sfeervol kerstfeest vieren.

p. K. van Gorp s.c.j.

Van oud- naar nieuwjaar!

Lieve mensen, het jaar loopt weer op zijn einde. Wij ondervinden elke dag dat het menselijk bestaan broos is en breekbaar. Maar met oud en nieuw staan we er bijzonder bij stil.
Zo loop je te zingen, “een tijd om te lachen” zegt prediker. En zo word je genadeloos onderuitgehaald, een tijd om te huilen. En toch gaan we met zijn allen weer het nieuwe jaar in. We kunnen niet stil blijven staan bij onze menselijke onmacht en onze tekorten.
Het oude jaar daagde ons uit om naar elkaar toe te gaan. Het vroeg om een hand op je schouder, een arm om te troosten. Een tijd om lief te hebben.

Lees verder

De dementie-vriendelijke kerk

De gevolgen van het ingrijpende overheidsbeleid ten aanzien van de zorg worden steeds meer zichtbaar, ook voor mensen met dementie. Tot voor kort woonde een dementerende gemiddeld 7,5 jaar thuis. Dat is nu veel langer aan het worden. Bij de meeste zorginstellingen is de wachtlijst inmiddels verdwenen. In de wijk Hazenkamp – St. Anna is een project gestart om deze wijk dementievriendelijk te maken. Wat dat precies in- houdt zal gaandeweg duidelijk worden, maar dat het nodig is blijkt uit de prognoses. Woonden er in 2013 ca. 2.200 mensen met dementie in Nijmegen, in 2020 zullen dat er ca. 2.500 zijn en in 2030 ca. 3.200. Een stijging dus met 45%! Van hen woont tegen die tijd slechts 30% in een instelling en 70% thuis. En van die laatste groep woont 40% alleen, met of zonder netwerk van mantelzorgers.

Lees verder

Advent 2015

Er komt een nieuwe tijd. Niemand zal nog in de kou staan. Niemand zal nog hongeren, Niemand zal nog vereenzamen. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen zal er genoeg zijn. Voor iedereen zal er vriendschap zijn. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen is er een mantel over de schouder, een mantel vol vrolijke kleuren, vol levensmoed. Er komt een nieuwe koning. Wachtend bereiden we ons voor. Wegen worden recht, heuvels worden geslecht en in de woestijn bloeit al de lelie.