Monthly Archives: december 2014

De Komende

De Komende

Met het feest van Christus Koning van het heelal sluiten we het kerkelijk jaar af. Met de adventstijd beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen).
Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

Maar… heeft Hij dat dan al niet gedaan in de persoon van Jezus Christus?
En is die niet naar de hemel gegaan? En was het dat dan?
Of mogen we zeggen, dat wat eens begonnen is in Bethlehem nog steeds geen einde heeft? Dat al die eeuwen, dat we al mensen kennen die in Gods naam bij elkaar komen, ons doorgeven dat wat eens begonnen is in Bethlehem doorgaat ook in onze tijd. Dat kan, als wij ons denken en handelen durven richten naar wat ons door Jezus Christus is voorgeleefd.
De lezingen in de adventstijd gaan niet zoals u misschien zou verwachten over de komst van een klein kind dat licht en vreugde brengt.
Nee, ze gaan over de Komende. Ze roepen op tot waakzaamheid, Johannes de Doper roept op om goed over je leven na te denken en je te richten op God. En tenslotte wordt Maria gevraagd om moeder te worden van een kind, waar hoge bedoelingen mee zijn.

Ook nu is Hij de Komende,
de brenger van Gods gaven van liefde en trouw,
van gerechtigheid en vrede,
voor hen die ver en voor hen die dichtbij zijn.

Ook nu is Hij de komende, ook voor ons elke keer weer, wanneer we in de eucharistie bij elkaar komen. Maar we kijken ook uit naar het kerstkind dat komen gaat.

Wie slaagt er tegenwoordig nog in zo te wachten, zo in de toekomst te leven, alsof deze al begonnen is, zo door God te leven, alsof Hij zekerder is dan mijn eigen leven? Alleen wie weet, dat de God die komen wil, allang gekomen is. (Dietrich Bonheuffer)

In de Advent steken we elke zondag een kaars méér aan op de adventskrans. Zo komen we steeds meer in het licht van Kerstmis te staan. We proberen ons leven te zetten in het licht van Jezus Christus. In onze manier van ‘in het leven staan’ willen we Zijn leven, Zijn manier van met mensen omgaan als richtsnoer nemen.

Vergeet niet je ogen te openen voor het licht, ook al is het duister in je hart.
Vergeet niet je hart te openen voor de liefde, ook al is je leven zwaar.
Vergeet niet je leven te openen voor de ander, mogelijke bode van Gods licht en liefde.

Het licht van de Komende, in kersttijd of eindtijd maakt ons wachten lichter. Het geeft ons tijd om te rijpen en tijd om te groeien.
Mogen we uitzien naar de Komende en Hem verwelkomen in ons hart!

Bettineke van der Werf