Johanneskapel De Goede Herder ingewijd

Johanneskapel

In goed overleg met de voorgangers en met instemming van het kerkberaad besloot het bestuur van onze kerk om de dagkapel voortaan “Johanneskapel” te noemen, dit ter nagedachtenis aan Paus Johannes X111, die zoveel betekend heeft voor de Katholieke Kerk. Het naambordje, dat nu in de kapel hangt, is met Allerheiligen onthuld. Tegen het eind van de hartver-warmende viering nodigde Pater Jan Eijkman mevrouw Gonny Brink uit, om samen met hem en de andere voorgangers naar de kapel te gaan. Spontaan werden de andere kerkgangers uitgenodigd mee naar achteren te komen, waar Gonny het naambordje “Johanneskapel” kon onthullen.

De kleine plechtigheid werd afgesloten met het door allen meegezongen slotlied en applaus.

Rommie Terpstra