Dank je wel

De belangstelling van onze parochie  ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum Gemengd koor De Goede Herder heeft ons goed gedaan. De Eucharistieviering trok goede belangstelling, de voorgangers Pater Jan Eijkman en Pater Kees van Gorp zijn wij dan ook zeer dankbaar. De zanghulde van Quintessens heeft ons zeer verrast, geweldig! Ook andere blijken van waardering, in welke vorm dan ook, zoals persoonlijke felicitaties, brieven, kaarten, giften etc. hebben ons goed gedaan. Allen, die hun medewerking hebben verleend, zeer veel dank.

Bestuur en leden gemengd koor De Goede Herder