Monthly Archives: december 2014

Kerstmarkt Effata

Op vrijdag 19 december van 16.30 tot 20.30 is er opnieuw een Kerstmarkt in de Dominicuskerk. De sfeervol verlichte ingang is aan de dagkapel aan de Groenewoudseweg. Daar staan diverse verkoopstandjes met kerstartikelen en er is een ikonenhoekje. Ook is er een informatiestand van de kindercrèche Sizakala, waar wij ons als parochie sterk voor maken: hulp bieden voor nieuwe lokalen voor 70 kleuters in het dorpje Machibini, in de provincie KwaZulu-Natal in Zuid Afrika. In de kerk kunt u genieten van de kerstsfeer. Af en toe worden er kerstliederen ten gehore gebracht, in een hoekje worden kerstverhalen verteld. De bloemsiergroep biedt ter verkoop mooie kerststukjes aan. Er is een koffiehoek met gebak uit de keukens van parochianen, die daarvoor hun beste recepten hebben gekozen. Er is erwtensoep, er zijn worstenbroodjes om de inwendige mens te versterken.

Natuurlijk is ook dit jaar aan de kinderen gedacht. Er is een knutseltafel in kerstsfeer, daar kan men kerstballen in driehoekvorm (komt dat zien!) in elkaar knutselen en mooie kerstlichtjes maken.

Er is een expositie van Afrikaanse Kerststallen. De opbrengst van deze Kerstmarkt is bestemd voor het Afrika-project “Sizakala”.

Anton van der Meer

Koninklijke zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor in de Goede Herder Kerk

Nijmeegs Mannenkoor

Op zaterdag 20 december 2014 verzorgt het tachtig man sterke Nijmeegs Mannenkoor een kerstconcert in De Goede Herder kerk. Tijdens dit concert wordt het koor begeleid door een sopraan en een bandoneon speelster. Het koor heeft in april dit jaar een landelijk concours voor mannenkoren gewonnen. Dit kon niet gebeuren zonder de professionele begeleiding van de dirigent Dion Ritten en onze ‘huispianist’ Roland Aalbers. Dus voor u een buitenkansje om vast in de sfeervolle De Goede Herder kerk in kerststemming te komen. Welkom.

Lees verder

Dank!

Sam's Kledingactie

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 28 oktober in onze beide kerken is gehouden, heeft 490 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.

Kerstmiddag Blauw-Wit

kerst

De bezoekgroep Zieken en Ouderen van de Goede Herderkerk organiseert op 16 december weer een middag voor de zieken in de kantine van Blauw-Wit aan de Energieweg van 14.00 tot 17.00 uur.

Zieken en ouderen van Kerk Antonius Abt Hees en de Goede Herderkerk zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Het Dameskoor van de Goede Herder zal voor de muzikale omlijsting zorgen tijdens de eucharistieviering. Verder zal het een zeer gezellige middag worden. Mocht u door de ziekenbezoeksters niet zijn uitgenodigd en wel mee willen doen, dan kunt u zich alsnog opgeven.

Voor Kerk Antonius Abt Hees: tel. 377 40 48 Voor de Goede Herderkerk: tel. 377 32 89.

M. Ramakers, voorzitter bezoekgroep Zieken en Ouderen van de Goede Herderkerk

Wayquis Peru

Wayquis Peru

Op 29 en 30 november staan wij van stichting Wayquis Peru weer achter in de kerk met artikelen uit Peru.

Omdat Wayquis Peru het afgelopen jaar flink gegroeid is in haar productie van kaas en de vraag naar kilokazen gestegen is, is er een enorm tekort ontstaan in kaasvormen, waarmee wij die kazen van ongeveer 1 kg. maken.

Cliënten in Peru verkiezen de kleine kazen op dit moment boven de grote kazen, die versneden worden tot kleinere stukken zoals wij dat doen in Nederland. Wij hopen daarom met de verkoop van onze producten in de kerk over te kunnen gaan tot de aanschaf van kleinere kaasvormen. Op 11 januari 2015 vlieg ik zelf voor 4 weken naar Peru om te kijken hoe het er op dat moment voorstaat. Ik hoop dat ik dan ook bij de bevalling kan zijn van een onze koeien.

Met vriendelijke groet, Marjan Schamp

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst. Het is een veelgehoorde uitspraak, die misschien wat clichématig aandoet. Toch is de boodschap helemaal raak. Dit zou in ieder geval zo moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze wereld vragen zich regelmatig af of zij eigenlijk wel een toekomst hebben. Toch zijn zij het die kunnen zorgen voor verandering die er toe doet. Wilt u hen daarbij helpen? Solidaridad helpt boeren bij het verduurzamen van hun landbouwmethodes om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Deze methodes zijn beter voor het milieu, voor de boer en zelfs voor de hele gemeenschap. Initiatiefrijke, ambitieuze boeren, die veranderingen durven door te voeren, spelen een belangrijke rol binnen de projecten van Solidaridad. Dit zijn meestal jonge boeren. Soms is het moeilijk om de touwtjes uit handen te geven. Met name in tradities waar leeftijd gelijk staat aan wijsheid, moet er behoorlijk wat overwonnen worden om de jeugd de kans te geven het voortouw te nemen. Wanneer jongeren echter in staat gesteld worden om in hun eigen gemeenschap een toekomst op te bouwen, komt dat hele dorpen ten goede. Een betere oogst van één boer, stimuleert anderen om mee te bewegen. Iedereen profiteert van de opgedane kennis, inkomsten gaan omhoog, kinderen kunnen naar school en er komt geld voor gezondheidszorg. Helpt u mee om jonge boeren de kans te geven het verschil te maken?

Zo zorgen we samen voor verandering die er toe doet. Voor meer informatie neemt u contact op met Anne-Katrien Denissen via anne-katrien.denissen@solidaridad.nl of 030-2720313. Wij denken graag met u mee!

Johanneskapel De Goede Herder ingewijd

Johanneskapel

In goed overleg met de voorgangers en met instemming van het kerkberaad besloot het bestuur van onze kerk om de dagkapel voortaan “Johanneskapel” te noemen, dit ter nagedachtenis aan Paus Johannes X111, die zoveel betekend heeft voor de Katholieke Kerk. Het naambordje, dat nu in de kapel hangt, is met Allerheiligen onthuld. Tegen het eind van de hartver-warmende viering nodigde Pater Jan Eijkman mevrouw Gonny Brink uit, om samen met hem en de andere voorgangers naar de kapel te gaan. Spontaan werden de andere kerkgangers uitgenodigd mee naar achteren te komen, waar Gonny het naambordje “Johanneskapel” kon onthullen.

De kleine plechtigheid werd afgesloten met het door allen meegezongen slotlied en applaus.

Rommie Terpstra

Dank je wel

De belangstelling van onze parochie  ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum Gemengd koor De Goede Herder heeft ons goed gedaan. De Eucharistieviering trok goede belangstelling, de voorgangers Pater Jan Eijkman en Pater Kees van Gorp zijn wij dan ook zeer dankbaar. De zanghulde van Quintessens heeft ons zeer verrast, geweldig! Ook andere blijken van waardering, in welke vorm dan ook, zoals persoonlijke felicitaties, brieven, kaarten, giften etc. hebben ons goed gedaan. Allen, die hun medewerking hebben verleend, zeer veel dank.

Bestuur en leden gemengd koor De Goede Herder

Adventsactie 2014 Antonius Abt Kerk

Advent2014

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd vóór Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland, die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.

De kernboodschap van de Adventsactie is “Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis”.

Voor meer info: www.adventsactie.nl