Daarvoor bidden

Daarvoor biddenNiet om weelde maar
om gelukkig met voldoende;
niet om een opzichtig huis
maar een vertrouwd huis;
om hartelijke mensen -
daarvoor bidden

Om vrede met jezelf
vrede in de wereld;
om eerbied voor het leven,
verwondering over de schepping;
om zin en zicht in het bestaan -
daarvoor bidden

Om zorg voor
die zelf niet kunnen;
om aanloop bij die
alleen en eenzaam zijn;
om aandacht voor elkaar -
daarvoor bidden.

Peer Verhoeven