Allerzielen in de Goede Herderkerk

Ook in onze kerk worden alle overledenen en speciaal degenen, die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan, herdacht op zondag 2 november in de viering van 10.30 uur.

Het Gemengd koor zal zijn medewerking verlenen.

Nabestaanden van de overleden parochianen hebben ook hier een uitnodiging ontvangen om bij deze herinneringsviering aanwezig te zijn.

Anke van Munster