Advent: Je gelooft het of niet…

Er komt een nieuwe tijd. Niemand zal nog in de kou staan. Niemand zal nog hongeren. Niemand zal nog vereenzamen. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen zal er een mantel zijn. Voor iedereen zal er vriendschap zijn. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen zal er genoeg zijn. Die mantel om je schouder is vol vrolijke en blijde kleuren. Een lichtende mantel vol levensmoed. Er komt een nieuwe koning. Wachtend bereiden wij ons voor. Wegen worden recht, heuvels worden geslecht, in de woestijn bloeit al de lelie.

Een goede voorbereiding op Kerstmis wens ik u allen van harte toe.

p. K. v. Gorp s.c.j.