Monthly Archives: november 2014

Tissonant zingt: Palet aan herfstklanken

Het jaarlijkse concert van Vocaal Ensemble Tissonant zal gehouden worden op zondagmiddag 2 november 2014 om 15.00 uur in de Antonius Abt kerk, Dennenstraat 121 Nijmegen. De titel van het concert is: Palet aan herfstklanken.

TissonantHet concert bestaat uit drie delen, die ieder een eigen kleur hebben.
Het eerste deel bestaat vooral uit een drietal versies van O Salutaris Hostia: een sobere versie van de la Rue, een uitbundige van Rossini en een ingetogen versie van Liszt. Het tweede gedeelte is moderne koormuziek. Tissonant zingt o.a. werken van drie nog levende componisten: Lauridsen (Dirait-on en Sure on this shining night), Mäntyjärvi (Come away, Death) en Whitacre (Five Hebrew love songs). Het derde deel bevat een aantal werken van vooral de jonge Mozart, zoals het Veni Sancte Spiritus en Inter natos mulierum. Het concert wordt begeleid door strijkersensemble, orgel en piano en het staat onder leiding van dirigent George Dielemans. De entree is € 10 (inclusief pauzedrankje) en kinderen t/m 12 hebben gratis toegang.

(Op 21 december zal dit concert nogmaals uitgevoerd worden in enigszins gewijzigde vorm in verband met het kerstfeest. Dat zal zijn in de Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk)

Van harte uitgenodigd!

Verdere informatie over het vocaal ensemble kunt u vinden op www.tissonant.nl

Kerstpakkettenactie 2014

Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar weer voedselpakketten gemaakt worden voor cliënten van de Voedselbank Nijmegen, Stichting GAST, Vluchtelingenwerk Oost Nederland (locatie Nijmegen) en Home Start. Bij alle vier de organisaties gaat het om zowel alleenstaanden als gezinnen met heel weinig financiële middelen.

Voedselbank

Omdat de cliënten van de Voedselbank het pakket als extraatje krijgen naast hun krat met basisvoedsel, mogen de dozen gevuld worden met lekkere dingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan toastjes, blikjes zalm/tonijn, luxe nootjes, kerstkoekjes. Maar er passen ook goed waxinelichtjes, kerstservetten of een lekkere douchegel in. De pakketten kunnen aangevuld worden met andere goed houdbare levensmiddelen.

Half november zullen de dozen worden uitgedeeld. Op de zondagen 30 november, 7 en 14 december kunt u de kerstpakketten in uw eigen kerk afgeven. Doet u dit jaar ook weer mee? Bij voorbaat dank!

Diaconale werkgroep Maranathakerk en Antonius van Paduakerk, oec.werkgroepdiaconie@gmail.com

Sam’s kledingactie

Sam's Kledingactie

Sam’s kledingactie wordt dit seizoen nog één keer gehouden en wel op maandag 27 oktober. Dit gebeurt zowel in de Goede Herderkerk van 9.30 tot 12.00 uur en in de Antonius Abt kerk van 9.00 tot 16.00 uur.

De ingezamelde kleding gaat naar Mensen in Nood. Er is weer gekozen voor een project in Kenia, waar droogte al jaren één van de meest serieuze problemen is. Het kan alleen nog maar groter worden als gevolg van klimaatveranderingen. Wij zijn blij met al uw goede, draagbare kleding, daarnaast ook schoenen en huishoudtextiel, zoals dekens, handdoeken en gordijnen. Wilt u wel alles in gesloten plastic zakken doen? Alvast heel hartelijk dank voor uw goede gaven! Wij kunnen zo weer heel veel mensen gelukkig maken.

Met vriendelijke groet,

directeur Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood.

Advent: Je gelooft het of niet…

Er komt een nieuwe tijd. Niemand zal nog in de kou staan. Niemand zal nog hongeren. Niemand zal nog vereenzamen. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen zal er een mantel zijn. Voor iedereen zal er vriendschap zijn. Er komt een nieuwe tijd. Voor iedereen zal er genoeg zijn. Die mantel om je schouder is vol vrolijke en blijde kleuren. Een lichtende mantel vol levensmoed. Er komt een nieuwe koning. Wachtend bereiden wij ons voor. Wegen worden recht, heuvels worden geslecht, in de woestijn bloeit al de lelie.

Een goede voorbereiding op Kerstmis wens ik u allen van harte toe.

p. K. v. Gorp s.c.j.

Daarvoor bidden

Daarvoor biddenNiet om weelde maar
om gelukkig met voldoende;
niet om een opzichtig huis
maar een vertrouwd huis;
om hartelijke mensen -
daarvoor bidden

Om vrede met jezelf
vrede in de wereld;
om eerbied voor het leven,
verwondering over de schepping;
om zin en zicht in het bestaan -
daarvoor bidden

Om zorg voor
die zelf niet kunnen;
om aanloop bij die
alleen en eenzaam zijn;
om aandacht voor elkaar -
daarvoor bidden.

Peer Verhoeven

Uitnodiging

Lieve mensen, mag ik even uw aandacht?

Op 28 november a.s. hoop ik mijn 95ste verjaardag te vieren en dat in een nog redelijk goede gezondheid. Ik vind dat een groot voorrecht en ik wil dit graag met u allen vieren.

Op zondag 30 november in de H. Mis van 10.30 uur zal ik dit dankbaar gedenken en uw aanwezigheid en een extra gebedje zullen mijn mooiste verjaardagscadeaus zijn.

Ik zou het erg fijn vinden als u ’s middags tussen 14.00 uur en 16.30 uur naar de Goffertboerderij wilt komen voor een gezellig samenzijn.

U bent van harte welkom!

Adelheid van Dam

Kerkberaad

Het volgende kerkberaad (voorheen heette deze bijeenkomst het parochieberaad), waarbij wij vooral onderwerpen in onze Goede Herderkerk willen bespreken, zal zijn op dinsdag 25 november om 20.00 uur in de parochiezaal.

Iedereen is van harte welkom.

Het locatieteam van de Goede Herderkerk

Allerzielen in de Goede Herderkerk

Ook in onze kerk worden alle overledenen en speciaal degenen, die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan, herdacht op zondag 2 november in de viering van 10.30 uur.

Het Gemengd koor zal zijn medewerking verlenen.

Nabestaanden van de overleden parochianen hebben ook hier een uitnodiging ontvangen om bij deze herinneringsviering aanwezig te zijn.

Anke van Munster

Intenties Kerstmis

Beste mensen, we lopen alweer langzaam naar de feestdagen toe. Als u, voor de feestdagen van Kerst, oud en nieuw, intenties wilt opgeven en die in de Oase van december wilt laten vermelden, geeft u die dan vóór 15 november door aan de pastorie! U kunt dit schriftelijk of telefonisch (024-3770631) doorgeven.
Met hartelijke dank.

p. K. van Gorp s.c.j.

Ons kerkhof

Beste mensen, het kerkhof achter onze kerk is een heel bijzondere plek. Heel veel mensen vinden er dagelijks rust en troost. Bidden kun je daar vaak heel moeilijk, maar je kunt er zelfs huilend, geweldig praten met hen van wie je zoveel hebt gehouden. Het kerkhof is nu dagelijks gewoon open. Sommige mensen willen nog zo graag ’s avonds na hun werk nog even ons kerkhof bezoeken. Laten we er samen op toe zien dat er geen onrust komt.