Voorgaan pastoor van Vught

In zijn inwerk-activiteiten heeft pastoor Cyrus van Vught overleg gehad met pastoor van Gorp. Met enige regelmaat zal pastoor van Vught in een weekend de Eucharistievieringen verzorgen om zo – over en weer – meer vertrouwd te raken in onze kerkgemeenschap. Dat was al in het weekend van 13 / 14 september, dat zal worden in het weekend van 15 / 16 november en zo elke twee maanden. In de overige weekenden zal hij voorgaan in andere kerken van onze parochie.

Om pater van Gorp zijn vrije weekend elke maand te blijven bieden zal in de maand, waarin pastoor van Vught niet voorgaat – in overleg met pater van Gorp – er een weekend met Woord- en Communievieringen blijven.

Berry Tijsse Klasen, locatieteam Antonius Abt kerk, Hees.