Pastoor van Gorp blijft

Zoals gebruikelijk is heeft pastoor van Gorp bij het bereiken van zijn 75-ste verjaardag zijn ontslag aangeboden aan de bisschop: dat moet volgens kerkelijk recht gebeuren, in overleg met de Provinciaal van zijn orde, de Priesters van het Heilig Hart. Tegelijk heeft hij aangeboden – mits de bisschop daarmee instemt – om zijn werkzaamheden in onze kerk(en) voort te zetten, zolang zijn gezondheid hem dit toestaat en hij arbeidsvreugde houdt in zijn pastorale werk. Op 27 augustus heeft de bisschop hem schriftelijk laten weten zijn ontslag te accepteren en zijn wens te honoreren om zijn werkzaamheden voort te zetten onder ons, waarbij wij als gelovigen ‘zullen kunnen genieten van zijn inzet, enthousiasme en inspiratie’. Kortom: hij mag blijven en wij zijn er heel blij mee! Applaus weer!

Berry Tijsse Klasen, locatieteam Antonius Abt kerk, Hees.