Ieder levert zijn aandeel

Zonder vrijwilligers zou onze kerk onmogelijk kunnen functioneren. We zijn dan ook blij dat we in De Goede Herder mogen rekenen op zoveel mensen, die zich onbaatzuchtig op vele plaatsen en in verschillende functies inzetten. En wat iemand ook doet, hoe klein een taak misschien ook is, het is allemaal even waardevol. Wanneer in een kleine machine het kleinste radertje stilvalt, dan zal het grote geheel niet meer werken.

De taken, die iemand uitvoert, zijn echter nooit een dichtgetimmerd gegeven.

Soms kan het gebeuren, dat een vrijwilliger spontaan een actie onderneemt, omdat hij of zij ziet dat iets op dat moment nodig is en omdat er niemand anders is om dit even te doen. Het spontaan opnemen van een taak betekent niet dat iemand zijn of haar boekje te buiten gaat. Integendeel, het is iets wat we ten zeerste waarderen. Wanneer mensen actief meedenken, dan zijn we er van verzekerd dat alles op rolletjes loopt en blijft lopen. We zouden het fijn vinden, wanneer iedereen er op deze manier over meedenkt.

In navolging van de Evangelische gedachte moet het antwoord op een spontane actie niet zijn “dat mag jij niet doen”, maar “fijn dat jij hieraan dacht”. Uit positieve antwoorden ontstaat positieve kracht, die ieder van ons, maar ook heel onze gemeenschap verder kan dragen dan we op het eerste gezicht kunnen zien.

De voorgangers van De Goede Herder