Goede Herder kruisjes

Al een aantal jaren is het de goede gewoonte dat we een “Goede Herder kruisje” uitreiken aan een vrijwilliger, die stopt met zijn/haar werk voor de kerk.

Omdat we als parochie niet zonder onze hardwerkende vrijwilligers kunnen bestaan, willen we op deze manier onze waardering en dankbaarheid uiten.

Het komt vaak voor dat een vrijwilliger stopt bij een bepaalde werkgroep, maar nog wel in een andere werkgroep actief blijft. We wachten dan niet tot hij/zij met alle taken is gestopt. Dat zou zoiets als “uitgestelde dankbaarheid” inhouden en dat is niet zoals wij als geloofsgemeenschap in elkaar (willen) zitten.

Het voordragen van een vrijwilliger voor het kruisje is niet alleen een aandachtspunt van het locatieteam, maar is juist bij uitstek een initiatief van de desbetreffende werkgroep. Het uitreiken van het kruisje gebeurt per slot van rekening ook in de werkgroep zelf! Schroom dus niet om aan te kloppen bij iemand van het locatieteam om een vertrekkende vrijwilliger voor te dragen.

Alvast bedankt voor ieders medewerking!

Het locatieteam: Rommie Terpstra, Helmie Kayser, Thijs Schamp, Paul Zoete, Bas Bongers.