Gedachten van bisschop Jan Bluyssen (1926-2013)

Kun je in de kerk spreken van vrijwilligers?

Wie hun christen-zijn overwegen, komen tot de conclusie dat zij ontvangen om te geven, krijgen om te getuigen, zijn geroepen om te dienen, begiftigd om te delen. Zoals adeldom verplicht, zo laat het christen-zijn mensen niet vrij, maar drijft hen tot inzet en dienstbaarheid. Zij zijn dan niet meer vrijblijvende gelovigen, maar gedrevenen die het niet laten kunnen.

Vrijwilligerswerk