Monthly Archives: augustus 2014

De zomer voorbij…

opening-sept

De zomer raakt voorbij: de dagen worden korter en frisser. In de natuur zijn de eerste tekenen van de herfst al te zien: menig blad verkleurt, struiken zijn uitgebloeid, alle gras groeit trager. Dus is het tijd alle plezier van deze zomer, aan vakantie(s) en goede herinneringen aan ontmoetingen die er in plaatsvonden, op te slaan of vast te leggen in fotoboeken of op de site: er gaat immers een nieuw werkjaar beginnen.

Als locaties in de parochie Heilige Stefanus Nijmegen gaan we – sinds de installatieviering van 7 juni jongstleden – onverdroten door om rond het ons vertrouwde kerkgebouw geloofsgemeenschap met elkaar, voor elkaar te zijn. Onze christelijke opdracht óm te zien naar onze naaste(n) is daarin drijfveer en doel tegelijk. Lees verder

Vakantie

De vakantie periode is weer aangebroken. Hopelijk gaan we er allemaal weer van genieten, als het maar een beetje mooi weer wordt, zal dat zeker wel lukken. Het is vooral een tijd om dankbaar te zijn. Dankbaar zijn voor al het goede wat we van anderen krijgen, eens wat meer waarderen en dat ook durven laten zien. Probeer het maar eens en als het lukt weten we zeker dat we allemaal een heel fijne vakantie hebben. Dat wensen wij iedereen van harte toe: een heel fijne vakantietijd en voor ons allemaal, als we weggaan, weer een behouden thuiskomst. Wij nemen ook lekker vrij.

De volgende Oase verschijnt pas weer eind augustus.

De redactie van de Oase.

Blij mens

Tijdens een vakantie in Bretagne liepen we achter een wat ouder en moeilijk lopend vrouwtje. We spraken haar aan, omdat het wel moeilijk was voor haar, dachten we.

“Dat komt van de ouderdom meneer” zei ze en ze keek ons daarbij zo vrolijk aan dat we dachten dat ze toch wel gelukkig was.

“Ik ben blij dat ik met mijn 82 jaar nog boodschappen kan doen.”

Bij een oversteekplaats moest zij rechtsaf en ze pakte onze handen vast. Daarbij zei ik dat ze er zo blij uitzag. “Als je tevreden bent meneer, dan straal je dat ook uit”.

Als ik het gedurfd had, zou ik haar een kusje gegeven hebben.

Jan Verhoeven

Reisgebed

God, die uw dienaar Abraham op alle wegen ongedeerd hebt bewaard, wij vragen U: bescherm ook ons. Wees onze bescherming in de strijd, vertroosting op de weg, verkoeling in de hitte, beschutting in regen en kou, een voertuig bij uitputting, een steun in tegenspoed, een stok bij gevaar, een haven bij schipbreuk. Geef dat wij onder uw geleide het doel van onze reis voorspoedig bereiken en ongedeerd naar huis terugkeren.

Openingsviering parochie Heilige Stefanus

stefanus_1

Zaterdag 7 juni hebben we de oprichting van onze Stefanusparochie gevierd. Het was mooi dat velen van u bij de openingsviering in de Kerk Antonius Abt waren. Mij viel op hoe zeer er een sfeer van verbondenheid en hoop heerste. En dat terwijl het voor het eerst was, dat we met zovelen bij elkaar waren om te vieren. Graag spreek ik mijn dank uit aan ieder die een bijdrage -groot of klein – heeft geleverd aan de mis en de feestelijkheden daarna. Als u wilt nagenieten, kunt u via de website www.stefanus.nl de foto’s bekijken.

Lees verder

Feest van Maria ten Hemel opneming

Maria ten Hemel opneming

Op Goede Vrijdag stond Maria onder het kruis, waaraan haar stervende Zoon hing. Pas na Zijn verrijzenis werd zij zich bewust van Gods grote daden en brak ook voor haar het licht door de wolken. De strijd tegen het kwaad in de wereld en in onszelf gaat door!

En in deze tijd van onrust in de kerk, kan Maria voor ons de sterke vrouw zijn die zich tegen allerlei nieuwe vormen verzet. We moeten net zoals zij en ook zoals onze nieuwe paus Franciscus zegt: Dicht bij mensen willen zijn, aan de armen denken, klaar staan voor wie dan ook en niet allerlei wetten en regeltjes opleggen. Nee, probeer écht mens te zijn. Lees verder

Versterking van het voorgangersteam in de Goede Herder

Onlangs werd bekend dat het niet goed gaat met de ogen van pater Jan Eijkman. Het is hierdoor lastig voor hem om de teksten te lezen tijdens de vieringen, waarin hij voorgaat. Gelukkig hebben zr. Marlies en Patrick direct aangeboden om hem tijdens de vieringen bij te staan. Hiermee werd de druk op hen echter zo groot, dat we besloten hebben versterking te zoeken. We zijn hierin snel en zeer goed geslaagd: We zijn zeer blij u te kunnen aankondigen dat Hans van Zonneveld bereid is gevonden met ingang van juli het voorgangersteam te gaan versterken.

Voor veel parochianen is Hans geen onbekende en zowel de SCJ priesters, de voorgangers als het locatieteam zijn verguld dat we Hans weer in ons midden mogen verwelkomen.

We wensen Hans en onszelf veel succes, inspiratie en plezier toe met deze hernieuwde samenwerking!

Het locatieteam De Goede Herder

Nieuwe naam dagkapel

Onlangs heeft het locatieteam tijdens het Goede Herder beraad voorgesteld om de dagkapel een mooiere naam te geven. Dit voorstel kwam overigens niet vanuit het locatieteam zelf, maar was een idee van ons aller pater Jan Eijkman naar aanleiding van de heiligverklaring van twee eerdere pausen. Omdat het voorstel unaniem werd aangenomen, zijn we blij hier te kunnen melden dat de nieuwe naam van de dagkapel zal zijn:

De Johanneskapel.
Voluit: “de heilige Johannes de 23ste kapel”.

Het locatieteam zal een mooi en passend bord (laten) maken, waarmee we de kapel binnenkort zullen kunnen gaan “dopen”. Hierover later meer.

Het locatieteam

Bankrekening Antonius Abt Kerk

Sinds 1 januari 2014 maakt onze kerk onderdeel uit van de nieuwe parochie Heilige Stefanus.

Door het nieuwe parochiebestuur moeten alle bankrekeningnummers nog omgezet worden naar de nieuwe parochie Heilige Stefanus.
De nieuwe parochie is notarieel vastgelegd en het parochiebestuur kan nu een start maken om, de ten naam stellingen van de bankrekeningnummers te wijzigen. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd veranderd er dus niets. Wanneer u betalingen of giften wilt doen, kan dit nog steeds op de bekende bankrekeningnummers: NL12 RABO 0135 8024 58 of NL48 INGB 0000 8209 40 t.n.v. Parochie Hees.

Het locatieteam Kerk Antonius Abt

MIVA

miva

In het weekend van 24 en 25 augustus vind weer de jaarlijkse collecte plaats voor de Miva, de missie verkeers-middelen actie. Dit jaar gaat de opbrengst naar vervoersmiddelen voor moeder- en kindprojecten voor de armen in Brazilië. Al bijna 80 jaar help MIVA missionarissen en pioniers met transportmiddelen. Er zal in dat weekend een deurcollecte worden gehouden, maar u kunt ook storten op bankrekening nr. 2950. Begin augustus zal er meer informatie liggen achter in de kerk.

p. K. van Gorp s.c.j.