Ziekendag 2014

Zondag 14 september is de dag,waarop we aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn omgeving. Het is een dag waarop we zeggen: “iedereen erbij”. Dit jaar zetten we het belang van de zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurig zieke of zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers. Het is een kleine moeite om van een gewone buurt een zorgzame buurt te maken. Een buurt waar het gezellig wonen is en waar men contact heeft met elkaar. Aandacht hebben voor mensen of voor wie in alle stilte en met veel liefde voor zijn ouders, broer of zus of kind met een handicap zorgt. Het is een buurt waar buren, vrijwilligers er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort.

Het regelmatig bij zieke mensen thuis komen is onze belangrijkste troef om het dreigend sociaal isolement terug te dringen. Met deze nationale ziekendag hopen we meer mensen te motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. We roepen mensen op om aandacht te hebben en echt tijd te maken voor buren die zich in een zorgsituatie bevinden. Een zorgzame buurt: daar zorgen we immers samen voor.

Natuurlijk besteden we er ook in onze beide parochies aandacht aan. Veel mensen worden bezocht door vrijwilligers maar dat zijn er nooit genoeg. Ook u kunt zich opgeven.

Voor de parochie Hees 3770218 en voor de parochie de Goede Herder 3773289.

Pater K. van Gorp s.c.j.