Sacrament van de bemoediging

Op ziekenzondag 14 september a.s. kunt u, als u dat wilt, om 10.30 uur het sacrament van de bemoediging, of de ziekenzalving, ontvangen in de Goede Herderkerk tijdens de Eucharistieviering, waarin pater Eijkman zal voorgaan. Dit sacrament kan u sterken en moed geven om de moeilijkheden van het ouder worden beter te kunnen dragen.

Omdat het een hele stap voor u is of als u nog twijfelt, kunnen we er 2 september om 19.30 uur in het zaaltje van de Goede Herder samen over praten.

U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd en hoeft u niet aan te melden.

Vriendelijke groet, het liturgisch team