Plaats van de collecte

in de nieuwe vorm Woord- en Communiedienst.

Tijdens het laatste parochieberaad kwam de nieuwe vorm van de Woord- en Communiediensten ter sprake. Er werd uitgelegd, waarom we gekozen hebben voor een nieuwe vorm. Maar voor de mensen, die er niet bij konden zijn of voor wie het rustig nog een keer wil nalezen, geven we hier graag nog even de beweegredenen van de voorgangers om de vorm te veranderen.

Naar ons gevoel leek de volgorde van de Woord- en Communiediensten te veel op deze van de Eucharistieviering. De Eucharistieviering is een hoog goed en daar we willen dan ook omzichtig mee omspringen. Het is een unieke vorm van liturgie, die we zijn unieke plaats ook willen laten behouden.

Door de vorm van de Woord- en Communiediensten te veranderen, geven we dit verschil aan, maar tegelijk is het nu ook een voortzetting van wat we in de Eucharistie samen vierden en deelden. Als teken daarvan ligt het altaardwaal daarom al klaar bij het begin van ons samenzijn. Als vast element in de Woord- en Communiedienst is er steeds de “verwijzing naar de Eucharistie” om enerzijds het verschil en anderzijds de verbinding van de diensten te benadrukken.

Misschien het meest opvallend is de plaats, die de collecte kreeg in de nieuwe vorm van de Woord- en Communiediensten. Op het parochieberaad werden hierover ook enkele opmerkingen gemaakt. We hebben hier bij het voorbereiden van de nieuwe vorm uiteraard over nagedacht. Op verzoek van het parochieberaad hebben we dit nog een keer als voorgangers met elkaar besproken. En hoezeer we ook hechten aan het oordeel van onze parochianen, toch hebben we ervoor gekozen om de collecte te laten staan waar ze nu staat, d.w.z. meteen na het gebed om ontferming en de vredeswens.

Dat de collecte nu op deze plaats staat, heeft een bijzondere reden. De collecte is immers meer dan geld ophalen. Het verwijst naar dat wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, het verwijst naar het offer dat Hij voor mensen heeft gebracht. In wat we in de collecte geven, ligt als het ware een deel van ons zelf en zo nemen we als gelovige gemeenschap ook deel aan dat offer.

In moderne woorden is de collecte het antwoord op de vraag “wat wij voor Jezus over hebben.”

Doordat er tijdens de collecte gezongen wordt en de voorganger en acolieten in de dienst stil aan het altaar staan, geeft het aan ieder van ons de mogelijkheid om niet alleen wat geld in een mandje te leggen, maar om je ook die wezenlijke vraag te stellen: “wat hebben wij er voor over”.

Wij hopen van harte, dat ieder van u zich in deze motivatie zal kunnen vinden om zo nog concreter mee invulling te geven aan de nieuwe vorm van onze Woord- en Communiediensten.

De voorgangers van De Goede Herder.