Nationale vereniging De Zonnebloem

zonnebloem

besteedt op zondag 14 september a.s. aandacht aan Nationale Ziekendag.

Beste mensen, is het mogelijk dat we op die dag bijzonder denken aan mensen, die door ziekte of gebrek beperkt worden, dat zij zich gesteund weten door mensen om hen heen? Natuurlijk denken we ook aan mensen die zieke en behoeftige mensen bijstaan zoals artsen, verplegenden en mantelzorgers, dat zij geduld en begrip opbrengen om hun taak tot tevredenheid te blijven doen. We mogen bidden dat God ons zijn Geest mag schenken, opdat wij zorgzaam kunnen zijn voor onze medemensen en met woord en daad getuigen van zijn liefde. Misschien dat we dan op deze dag zomaar een zieke kunnen verrassen met een bezoekje.

Bezoekgroepen De Goede Herder en Antonius Abt.