Locatieteam Antonius Abt Kerk

Per 1 januari 2014 is onze parochie Antonius Abt Hees opgegaan in de parochie Heilige Stefanus.

Per 1 januari 2014 zijn wij dus geen zelfstandige parochie meer, maar maken als locatiekerk Antonius Abt Hees deel uit van de parochie H. Stefanus. Met deze nieuwe situatie bestaat het parochiebestuur van de oude Parochie Antonius Abt niet meer. Het parochiebestuur is door het bisdom ontslagen. 

Als locatie heeft de Antonius Abt kerk Hees nog wel een locatieteam, dat de dagelijkse gang van zaken behartigt voor onze kerk. Het parochiebestuur H. Stefanus is als parochiebestuur verantwoordelijk voor de gehele parochie. Het locatieteam Antonius Abt kerk Hees bestaat per 1 januari 2014 uit de volgende personen:

Voorzitter: pater Kees van Gorp
Secretaris:  dhr. Berry Tijsse-Klasen
Penningmeester: mevr. Carla van der Velden
Notulist: mevr. Joseé van Blanckenburgh
Leden: mevr. Moniek Hellenthal, dhr. Hans Engbersen, dhr. Herman Wanders.