Monthly Archives: augustus 2014

Parkeerplaats achter Antonius Abt Kerk

Regelmatig komen er klachten bij mij binnen over de parkeerplaats naast de kerk, op de weg naar het kerkhof. Het gebeurt vaak in de weekenden of wanneer er feestelijke vieringen zijn en het dus heel druk is.

Dat zijn meestal klachten zoals: mijn auto is beschadigd, of open gebroken en ik ben allerlei spullen kwijt. Laatst zelfs een camera met toebehoren.Daarom wil ik u vragen om, als u de auto verlaat, geen spullen zichtbaar in de auto te laten liggen.

p. K. van Gorp s.c.j.

Vredesweek 2014 in teken van ontwapening

pax-sept

PAX organiseert van 20 tot en met 28 september de Vredesweek. Het is een jaarlijkse week van bezinning en actie. We doen dit al sinds 1967. Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van ontwapening. Ons motto is:

‘Wapen je met vrede’.

Tientallen lokale initiatieven die als Ambassade van Vrede aangesloten zijn bij PAX, vragen tijdens deze week aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. De Ambassades van Vrede organiseren onder het motto ‘wapen je met vrede’ honderden verschillende activiteiten in hun eigen dorp of stad.

Nacht van de Vrede
Daarnaast zijn hoogtepunten in de Vredesweek het evenement ‘de Nacht van de Vrede’ en de Vredeszondagen in kerken. Dan wijden duizenden kerkgangers hun zondag aan de vrede. De Vredesweek valt altijd in de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. De Vredesweek is van 20 t/m 28 september.

Antonius Abt Kerk Hees zoekt nieuwe koorleden

U vindt toch ook dat de vieringen heel sfeervol zijn als er een koor zingt? En zeker ook wanneer de koren liederen zingen, waar we samen aan mee kunnen doen? Daar hebben wij over het algemeen echt geen klagen over. Weet u wat wel een probleem is? Dat toch iedere keer mensen de koren moeten verlaten vanwege ziekte of ouderdom. Dat is hun goed recht. Maar zo vaak denk ik, als ik de samenzang hoor, er zitten zoveel goede zangers en zangeressen in de kerk, die zich best wel bij een van de koren aan zouden kunnen sluiten. Beste mensen is het nu zo moeilijk om een keer bij de repetities alleen maar te komen luisteren. U hoeft zich natuurlijk niet meteen op te geven, maar er eerst even over nadenken. Maar dat nadenken mag dan niet te lang duren, want dan is uw enthousiasme misschien weer weg. U kunt bij de repetities komen luisteren op woensdagavond vanaf 19.30 uur bij het Gemengd koor en op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur bij het Gregoriaans koor. Kom gerust en schroom niet. U mag mij ook bellen 3770631. Hopelijk hoor ik gauw van u.

Pater K. v. Gorp s.c.j.

Ziekendag 2014

Zondag 14 september is de dag,waarop we aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn omgeving. Het is een dag waarop we zeggen: “iedereen erbij”. Dit jaar zetten we het belang van de zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurig zieke of zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers. Het is een kleine moeite om van een gewone buurt een zorgzame buurt te maken. Een buurt waar het gezellig wonen is en waar men contact heeft met elkaar. Aandacht hebben voor mensen of voor wie in alle stilte en met veel liefde voor zijn ouders, broer of zus of kind met een handicap zorgt. Het is een buurt waar buren, vrijwilligers er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort.

Het regelmatig bij zieke mensen thuis komen is onze belangrijkste troef om het dreigend sociaal isolement terug te dringen. Met deze nationale ziekendag hopen we meer mensen te motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. We roepen mensen op om aandacht te hebben en echt tijd te maken voor buren die zich in een zorgsituatie bevinden. Een zorgzame buurt: daar zorgen we immers samen voor.

Natuurlijk besteden we er ook in onze beide parochies aandacht aan. Veel mensen worden bezocht door vrijwilligers maar dat zijn er nooit genoeg. Ook u kunt zich opgeven.

Voor de parochie Hees 3770218 en voor de parochie de Goede Herder 3773289.

Pater K. van Gorp s.c.j.

Sacrament van de bemoediging

Op ziekenzondag 14 september a.s. kunt u, als u dat wilt, om 10.30 uur het sacrament van de bemoediging, of de ziekenzalving, ontvangen in de Goede Herderkerk tijdens de Eucharistieviering, waarin pater Eijkman zal voorgaan. Dit sacrament kan u sterken en moed geven om de moeilijkheden van het ouder worden beter te kunnen dragen.

Omdat het een hele stap voor u is of als u nog twijfelt, kunnen we er 2 september om 19.30 uur in het zaaltje van de Goede Herder samen over praten.

U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd en hoeft u niet aan te melden.

Vriendelijke groet, het liturgisch team

Nationale vereniging De Zonnebloem

zonnebloem

besteedt op zondag 14 september a.s. aandacht aan Nationale Ziekendag.

Beste mensen, is het mogelijk dat we op die dag bijzonder denken aan mensen, die door ziekte of gebrek beperkt worden, dat zij zich gesteund weten door mensen om hen heen? Natuurlijk denken we ook aan mensen die zieke en behoeftige mensen bijstaan zoals artsen, verplegenden en mantelzorgers, dat zij geduld en begrip opbrengen om hun taak tot tevredenheid te blijven doen. We mogen bidden dat God ons zijn Geest mag schenken, opdat wij zorgzaam kunnen zijn voor onze medemensen en met woord en daad getuigen van zijn liefde. Misschien dat we dan op deze dag zomaar een zieke kunnen verrassen met een bezoekje.

Bezoekgroepen De Goede Herder en Antonius Abt.

Plaats van de collecte

in de nieuwe vorm Woord- en Communiedienst.

Tijdens het laatste parochieberaad kwam de nieuwe vorm van de Woord- en Communiediensten ter sprake. Er werd uitgelegd, waarom we gekozen hebben voor een nieuwe vorm. Maar voor de mensen, die er niet bij konden zijn of voor wie het rustig nog een keer wil nalezen, geven we hier graag nog even de beweegredenen van de voorgangers om de vorm te veranderen. Lees verder

Locatieteam Antonius Abt Kerk

Per 1 januari 2014 is onze parochie Antonius Abt Hees opgegaan in de parochie Heilige Stefanus.

Per 1 januari 2014 zijn wij dus geen zelfstandige parochie meer, maar maken als locatiekerk Antonius Abt Hees deel uit van de parochie H. Stefanus. Met deze nieuwe situatie bestaat het parochiebestuur van de oude Parochie Antonius Abt niet meer. Het parochiebestuur is door het bisdom ontslagen.  Lees verder

Dank je wel…

Wat een feest op zondag 17 augustus, ik werd er verlegen van. Zoveel mensen bij de viering bij gelegenheid van mijn 75ste verjaardag. Natuurlijk wil ik op de eerste plaats het Gregoriaans koor bedanken, zij hebben er echt weer iets moois van gemaakt. En iedereen kon op bepaalde momenten ook meezingen, want samen zingen en vieren brengt verbondenheid en daar gaat het in de parochie toch om! Ook natuurlijk het locatieteam bedankt, met veel zorg hebben zij samen met veel vrijwilligers ervoor gezorgd dat alles heel goed is verlopen. En dan natuurlijk ook al die goede wensen naar mij toe!

Dat geeft altijd weer moed om door te gaan.

Ik ben overladen met cadeautjes en giften, te gek gewoon. Dat wíl ik ook graag!

Berry liet dat in zijn felicitatie ook heel duidelijk merken, met 65 nog geen pensioen en nu met 75 ook niet. Zolang mijn gezondheid het toelaat wil ik onze parochie blijven dienen met veel plezier van mijn kant.

Lieve mensen, nogmaals mijn welgemeende dank aan u allemaal. Het was een feest dat klonk als een klok. Daar ben ik enorm dankbaar voor.

p. K. van Gorp s.c.j.