Nijmeegse processie naar Kevelaer

Kevelaer

Graag willen wij U weer ervan op de hoogte stellen, dat op zondag 18 mei 2014 de jaarlijkse bedevaart van Nijmegen naar Kevelaer zal plaatsvinden. Dit is voor het 226ste jaar. Indien U met de bus mee wil rijden naar Kevelaer, kunt u zich hiervoor telefonisch aanmelden op 024-3506130 (Truus Berends) of via email: g.berendsverweij7@upcmail.nl. Aanmelden dient gedaan te worden tussen 1 april en 8 mei 2014. Gelieve eventuele jubilea ook bij uw inschrijving te melden. De deelnemersbijdragen voor de bus bedragen: € 25,00 per persoon voor volwassenen (koffie en gebak en pelgrimsboekje inbegrepen); jongeren tot 12 jaar gratis; jongeren 12-18 jaar € 15,00 per persoon.

Betaling: op rekeningnummer NL35 INGB 0000 0446 89 t.n.v. Nijmeegse Processie naar Kevelaer, Kempenaerstraat 93, 6535 SG Nijmegen. Let wel: de betaling moet wel uiterlijk 10 mei zijn overgemaakt en uw inschrijving (naam, adres, opstapplaats) moet u telefonisch of via email doorgeven aan Mw. Berends-Verweij (gegevens: zie hierboven) Aanmelden voor bedevaart op eigen gelegenheid is gratis, wel graag een berichtje. Meer informatie over onze ontstaansgeschiedenis, het programma, deelnemersprijzen en opstappunten via onze website: www.nijmeegse-processie.nl. In relatie met de jaarlijkse Nijmeegse Processie, is het de bedoeling dat ook dit jaar weer een voettocht naar Kevelaer wordt georganiseerd.

Voor inlichtingen hierover kunt u zich wenden tot Antoon Janssen of Peter Bruining. Het bestuur van de Nijmeegse Processie naar Kevelaer hoopt velen van u dit jaar weer mee te mogen begroeten.