Meimaand Mariamaand

Mariamaand

Het gebeurt wel eens dat een volwassene en zelfs een bejaarde je meedeelt: “Ik herinner me nog een woord van de priester op onze trouwdag.” Of een jongere die zegt: “We hadden eens een bezinningsdag en toen heeft de pastoor iets gezegd wat me tot op de dag van vandaag niet loslaat, een woord dat me nog altijd uitnodigt om mijn leven in dienst van God te stellen.” Soms kan één of ander woord ons ook aanspreken, een woord uit een preek, een woord van een vriend, en woord uit de heilige Schrift…

Het hangt er natuurlijk van af of we wakker waren, of we met een open hart luisterden…Kijk naar Maria, er wordt van haar gezegd “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf…” En even later lezen we opnieuw bij Lucas – nadat Maria en Jozef Jezus teruggevonden hebben in de tempel – dat Jezus hun zei: “Maar wisten jullie dan niet dat ik in het huis van Mijn Vader moest zijn”? Ze begrepen er niet veel van, maar Lucas noteert wel: “Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.” Maria wordt geschilderd als een vrouw die zich bezint over wat er gebeurt, die op zoek is naar de diepere betekenis van alles, vooral de diepe betekenis van Gods woord en van alles waar God een hand in heeft. Zij had trouwens van bij het begin, bij de aankondiging van Jezus’ komst gezegd:

“Mij geschiede naar uw woord.”

Alles mag zó gebeuren, zoals het God belieft. Ik wil volledig in zijn dienst staan, in dienst ook van zijn plan van heil met ons volk en de mensheid. “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”. Het hoeft in ons leven niet altijd een tragische omstandigheid of een overweldigende vreugde te zijn, opdat we zouden weten dat God ons daar iets wil zeggen. Als christenen mogen wij weten, dat God voortdurend contact zoekt met ons, ons wil leiden, ons wil bemoedigen, raad en richting wil geven…

Ons grote probleem is niet enkel dat we dat maar half geloven, maar vooral ook dat we – waar het God betreft – wat doof zijn of niet goed wakker.

Op elk moment wil God met zijn liefdevolle aandacht ons leven richten naar het heil… Is het van belang om te zoeken wat God ons wil zeggen? Maken we het leven daarmee niet nodeloos ingewikkeld? Het is juist omgekeerd. Wij maken het leven nodeloos ingewikkeld en maken een hoop omwegen en gaan wel eens dwaalwegen, gewoon omdat we niet luisteren en niet op zoek zijn naar wat God ons zeggen wil. “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Laten wij maar eens opzien naar de Moeder Gods, die ook onze moeder wil zijn volgens Jezus’ laatste wens, en vragen wij haar ons te begeleiden in die bereidheid om te luisteren naar Gods woord, dat woord te bewaren in ons hart en… ernaar te handelen. Laten wij deze maand een duidelijke stap zetten op die weg.

p. K. van Gorp s.c.j.