Monthly Archives: mei 2014

Doe mee met de kledingsinzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!

Sam's Kledingactie

Maandag 5 mei a.s. vindt in onze kerken Antonius Abt en de Goede Herder weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt.

Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor India!

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl.

Migrantendag 25 mei 2014

De Rooms Katholieke kerk is een wereldkerk. Mensen uit heel verschillende culturen vormen samen de kerk. Wie in een ander land naar de kerk gaat, zal ontdekken dat het overal hetzelfde én anders toegaat. Een mis bijwonen in een vreemde taal is anders dan bidden en zingen in je eigen taal. Daarom bezoeken migranten graag vieringen in hun eigen taal en moet men erg wennen aan de Nederlandse manier van vieren en kerk-zijn. Migrantenzondag is door het Bisdom in het leven geroepen om migranten de ruimte te bieden iets van hun manier van vieren en kerk-zijn in hun parochie te delen. Dit jaar vindt deze dag plaats in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70 33, Nijmegen. Hulpbisschop Monseigneur Mutsaerts zal voorgaan. Verder zal Burgemeester Bruls hierbij aanwezig zijn.

Programma:

11.00u Feestelijke Eucharistieviering met muziek, talen en gebruiken uit diverse werelddelen.
12.30u Start middagprogramma met optredens en volop ruimte om elkaar te ontmoeten o.a. bij de gezamenlijke lunch met gerechten uit ieders geboortestreek.
16.00u Afsluiting

Ontmoetingskerk Dukenburg, Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen. secretariaat@ontmoetingskerk.net

Nijmeegse processie naar Kevelaer

Kevelaer

Graag willen wij U weer ervan op de hoogte stellen, dat op zondag 18 mei 2014 de jaarlijkse bedevaart van Nijmegen naar Kevelaer zal plaatsvinden. Dit is voor het 226ste jaar. Indien U met de bus mee wil rijden naar Kevelaer, kunt u zich hiervoor telefonisch aanmelden op 024-3506130 (Truus Berends) of via email: g.berendsverweij7@upcmail.nl. Aanmelden dient gedaan te worden tussen 1 april en 8 mei 2014. Gelieve eventuele jubilea ook bij uw inschrijving te melden. De deelnemersbijdragen voor de bus bedragen: € 25,00 per persoon voor volwassenen (koffie en gebak en pelgrimsboekje inbegrepen); jongeren tot 12 jaar gratis; jongeren 12-18 jaar € 15,00 per persoon.
Lees verder

Openingsviering Parochie Heilige Stefanus

Op zaterdag 7 juni om 16.30 uur zal de officiële Eucharistieviering plaatsvinden waarin de nieuwe pastoor en zijn team worden geïnstalleerd. Het parochiebestuur heeft gekozen voor het kerkgebouw Antonius Abt om dit te doen. Mgr. Hurkmans zal in deze viering voorgaan. Vanuit alle kerken is gevraagd een koor samen te stellen, om de viering feestelijk mee te ondersteunen. Aansluitend aan de viering zal in de kerk door een enkele personen een korte toespraak worden gehouden.

Na afloop is er een drankje en een hapje voor alle aanwezigen, parochianen en genodigden.

Het is nog niet bekend waar dit hapje en drankje worden geserveerd, omdat dit sterk afhankelijk is van het weer, maar hierover wordt u nog geïnformeerd. Alle parochianen van onze geloofsgemeenschappen zijn van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen. De ‘gewone’ avondviering van de zaterdag vervalt die avond.

Beste jongeren…

Na vele jaren krijgt de Katholieke Jongerendag een nieuwe opzet.

In het weekend van 28 en 29 juni wordt het katholieke jongerenfestival 2014 gehouden op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk (bij ‘s-Hertogenbosch). Het thema is:

“Puur en Intens”.

Lees verder

Help! Politie!

Opnieuw is geprobeerd een elektrische fiets te stelen bij de Goede Herder kerk. En dat gebeurt ondanks de aangelegde fietsenstalling. De vandalen klimmen zelfs over het hek en tillen de fietsen er dan overheen.

Met klem vragen wij dan ook onze gasten, die per fiets komen, om hun eigendom met een zware ketting aan de standaards te bevestigen. Een stuurslot alleen is niet voldoende. U kunt ook meerdere fietsen aan elkaar vastmaken.

Aan de politie wordt elke diefstal doorgegeven.

Mariamaand

In De Goede Herderkerk doen wij het al jaren: op woensdagavond om 19.00 uur samen het rozenkransgebed bidden in de dagkapel. Ook nu zal zuster Marlies hierin weer voorgaan. Het zijn extra rustige momenten om te bidden voor alle wereldnoden en voor die van onszelf.

Rozenkrans

In memoriam Jan Thoonen

Op 1 april moesten we toch nog plotseling afscheid nemen van ons aller vriend en collectant Jan Thoonen. Zondagmiddag 30 maart was ik nog bij hem in het ziekenhuis en ondanks het feit dat er geen contact meer mogelijk was, heeft hij zijn ogen nog een moment geopend en me als het ware aangekeken.

Na een heel fijne en goede voorbereiding samen met zijn vrouw en kinderen hebben wij op zaterdag 5 april zijn afscheid gevierd. Een overvolle kerk tekende de figuur van Jan. Hij was geliefd bij velen en altijd een vertrouwd gezicht in onze parochiegemeenschap. Een aantal jaren geleden, toen hij de pauselijke onderscheiding ontving, heb ik al gezegd dat Jan onmisbaar was.

Die onderscheiding had hij echt verdiend! Hij was een rustige, sobere man, die niet graag in de kijker stond en met een sterk, vooral sociaal karakter grote betrouwbaarheid uitstraalde. Hij was jarenlang de trekker van verschillende sociale bewegingen hier in ons Hees en elders. Dat kwam ook mede door zijn fietsenzaak hier in de Dennenstraat. Eén ding weten we heel zeker: we zullen hem ontzettend missen. Ik zou over hem een boek kunnen schrijven, maar iedereen weet hoe ik hem hogelijk waardeerde en daarom zei ik ook bij zijn afscheid: Jan, jij houdt een speciaal plekje in mijn hart.

Jan was een man met een warm hart en iedereen was voor hem even waardig. Vanuit zijn geloof was hij overtuigd, dat je samen met anderen de wereld een beetje mooier en menselijker kunt maken. Door zijn manier van leven heeft hij laten zien dat het goddelijke en menselijke elkaar raken. Wij hebben tranen van verdriet, omdat je zo vlug van ons bent heengegaan, maar ook tranen van dankbaarheid voor die rijke persoon die je was, voor je vrouw, je gezin en je familie en voor zoveel andere mensen. Onze dank naar jou is heel groot. Namens de hele parochiegemeenschap wil ik Christien, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toewensen en alle goeds voor de komende tijd.

p. K. van Gorp s.c.j

Meimaand Mariamaand

Mariamaand

Het gebeurt wel eens dat een volwassene en zelfs een bejaarde je meedeelt: “Ik herinner me nog een woord van de priester op onze trouwdag.” Of een jongere die zegt: “We hadden eens een bezinningsdag en toen heeft de pastoor iets gezegd wat me tot op de dag van vandaag niet loslaat, een woord dat me nog altijd uitnodigt om mijn leven in dienst van God te stellen.” Soms kan één of ander woord ons ook aanspreken, een woord uit een preek, een woord van een vriend, en woord uit de heilige Schrift…
Lees verder