Vastentijd 2014

Vastentijd 2014

Als het ‘Al mot ik krupe, op blote voeten gaan…’ op Vastenavond verstomt, begint op woensdag de veertigdagentijd. De aloude woorden ‘Mens bedenk dat Gij van stof zijt…’ klinken die woensdag uit de mond van de priester en dalen neer over de aanwezige gelovigen: Aswoensdag. U begrijpt het: de vastentijd is dan aangebroken. Sommigen zullen zeggen ‘het is al volop crisis, iedereen dóet al minder, dus welk nut heeft een vastentijd dan nog?’; anderen herinneren zich de rituelen dat er door de week geen koekjes of snoep gegeten werd, maar deze in een vastentrommeltje werden opgeborgen om op de zondagen open te gaan en er van te delen. Zo werd de vastentijd in uiterlijkheden vorm gegeven.

Van binnen, in je hoofd, hart en je ziel, diende het vasten dan niet zichtbaar, maar wel voelbaar te worden: meer nadenken, je bezinnen op de écht belangrijke zaken en taken in je wereld om daarmee de Goede Week en het feest van Pasen bewuster en intenser te kunnen vieren. In de liturgie en in de lezingen van de zondagen gaat het om zaken als: vergeving, aandacht, solidariteit, tot jezelf komen, eerlijkheid en nadenken over je eigen rol en je eigen keuzes in je leven, met wie je lief zijn en met wie je straat, buurt en parochie deelt. Ruimte maken in jezelf door je (soms) wat te ontzeggen en dat geven aan een vastenproject.

In de spiritualiteit van de Priesters van het Heilig Hart, ‘de s.c.j.’ers’, waarin ‘onze’ paters zich thuis voelen, vinden we eenvoudige, maar hardnekkige drijfveren, zoals het omzien naar die (mede)mensen die dreigen over de rand van de Weg van het Leven te tuimelen. Zo is hun betrokkenheid bij asielzoekers en dak- en thuislozen te begrijpen, alsook hun inzet voor de randkerkelijken in het algemeen. Vanuit de spiritualiteit van de s.c.j. trekken onze buurlocaties van de parochie Heilige Stefanus – samen met de bewoners van Huize Rosa en Catharinahof – al enkele jaren óp in één project tijdens de vastentijd.

Vorig jaar stond Stichting Steunfonds Wayquis Peru, waar Marjan Schamp ons enthousiast maakte, centraal. We zamelden in om er op een professionelere manier de kaasproductie te realiseren, wat lukte! Het jaar daarvoor was het Stichting HAR (Hulp aan Roemenie) waar de echtparen Thijssen en Wanders zich voor inzetten. Wij hebben de bouw van een kinder-dagcentrum mee mogelijk gemaakt. En zo gaat het al enkele jaren.

Met deze vastenprojecten proberen we een brug te slaan tussen projecten veraf en mensen in onze eigen omgeving, die met hun stichting die projecten een warm hart toedragen. Zo weten we ook zeker dat onze bijdragen op de juiste plek terecht komen!

Dit jaar gaan wij u warm maken voor het ‘HUIS OM TE ZIJN’ dat in ons eigen stadsdeel West van de grond komt. De Gemeente Nijmegen, op het spoor gezet door de Fraters Maristen, de Zusters Dominicanessen van Neerbosch en een groot aantal vrijwilligers, ‘bouwt’ aan een voorziening, een huis, waarin (zwerf)jongeren en jongeren met problemen thuis – die tussen wal en schip terecht dreigen te komen in de huidige jeugdzorg – een plaats kunnen krijgen om tot rust te komen. Niet om er te blijven, wel om er ‘stoom af te blazen’, om daarna met begeleiding terug te keren naar hun vertrouwde woon- en leefomgeving. In de loop van de vastentijd zullen wij er u verder over informeren, met een nieuwsbrief en verdere informatie.

Loesje (u weet wel, van de spreuken) nodigt mensen uit om in de vastentijd de afstandbediening niet te gebruiken. Wat doen wij: hoe bouwen wij mee aan het ‘Huis om te Zijn’? Door er over te horen, over te spreken met elkaar en er een bijdrage voor vrij te maken?

Wij wensen u – vanuit de locatiebesturen van de Goede Herderkerk en de Antonius Abt kerk – een goede, inspirerende en zinnige vasten toe.

Berry Tijsse Klasen