JOP jongerenproject 2014

JOP

JOP Jongerenproject is een project voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Dit jaar staat de ontmoeting met jongeren met een verstandelijke beperking centraal. We werken samen met PluBo, een theatergroep met jonge spelers met een verstandelijke beperking. We gaan op bezoek bij Blixem, aan het werk met Plubo en op bezoek bij diverse woonvormen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het parochiehuis van de Antonius van Paduaparochie. We starten met een bezoekje aan Blixem, het restaurant op de Groesbeekseweg, dat ‘gerund’ wordt door verstandelijk beperkte jongeren.

De avond staat verder kennismaking met het thema ‘jongeren met een verstandelijke beperking’ centraal. Toneelgroep Plubo verzorgt de kennismaking. Begeleiders, die werkzaam zijn in de diverse woonvormen, gaan in discussie met onze jongeren.

Tijdens de tweede projectavond gaan we op bezoek bij de verstandelijk beperkte jongeren. We bezoeken woonvormen in Groesbeek en Malden. Met de begeleiders en bewoners is een gezellig en creatief avondprogramma in elkaar gezet.

Tijdens de derde bijeenkomst op donderdag 24 april komt toneelgroep Plubo een interactieve toneelvoorstelling presenteren. Ook de bewoners bij wie we de tweede avond te gast waren worden bij deze voorstelling uitgenodigd.

De derde bijeenkomst vindt weer plaats in het eerder genoemde parochiehuis.

Jongeren kunnen zich aanmelden voor het JOP project via e-mail: gjm.gerrits@gmail.com. Vermeld in je mail je naam, adres, telefoonnummer en je geboortedatum. Ook kun je een aanmeldingsformulier aanvragen bij Marian Verhoeckx, Coehoornstraat 26, 6521 CE Nijmegen, tel. 024 3235877. Aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 28 februari 2014 binnen zijn. De organisatie wordt verzorgd door leden van de parochies De Heilige Drie-Eenheid, Effata en Antonius van Padua en de Maranathakerk (Protestantse Gemeente Nijmegen)

Werkgroep JOP; Hendrik Jan Bosman, Ger Gerrits,
Marian Verhoeckx, Hilletje Wiedhaup en Brigit van Zwoll