Innerlijk pelgrimeren

Bezinning met persoonlijke begeleiding in de Veertigdagentijd, St. Stefanusparochie, Nijmegen

Beste reisgenoot,

Wij mogen u uitnodigen voor een pelgrimage, een tocht van reflectie en meditatie, veertig dagen lang. Door elke dag veertig minuten te bidden met een tekst uit de Bijbel, er iets over te schrijven en er eens per week met een begeleid(st)er over te praten kunt u een verhelderende en verrijkende ervaring opdoen.

Samen met anderen volgen we de evangelieverhalen over ontmoetingen met mensen die een rol spelen in het leven van Jezus. U wordt uitgenodigd naar hun verhalen en ervaringen te luisteren en mediterend met hen in gesprek te gaan. Met hen kunt u een pelgrimstocht ondernemen, Jezus op de voet volgend, tot zijn dood. Zo kunnen we op weg gaan naar Pasen: zijn verrijzenis trachten mee te beleven.

Met deelnemers en begeleiders starten we de tocht op de donderdag na Aswoensdag (donderdag 6 maart) en beëindigen we die op vrijdag (25 april) na Pasen. In de tussentijd gaat ieder haar of zijn eigen weg, met een begeleider, met wie u wekelijks op een passend tijdstip afspreekt.

De startbijeenkomst is op donderdag 6 maart 19.30 uur Canisiushuis, Graafseweg 11 Nijmegen.

We wisselen dan uit, wat ons beweegt om aan deze tocht te beginnen. U krijgt informatie over de praktische gang van zaken, kunt kennismaken met uw begeleider en afspraken maken. Voor we op weg gaan is er een korte meditatie in de kapel en krijgt u een reiszegen.

Namens het team voor Ignatiaanse Spiritualiteit in Nijmegen en omstreken Nijmegen.

Pater Ben Frie Sj.