Monthly Archives: maart 2014

Concert kamerkoor SOTTO VOCE o.l.v. Marc buijs

Zondagmiddag 16 maart 15.30 uur in de Antonius Abt Kerk. Toegang: € 12,50. Het programma bestaat uit werken van:
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Jesu, meine Freude
Antonio Vivaldi (1678-1741) – Gloria
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) – Magnificat en Psalmus 2

Solistische medewerking wordt verleend door enkele leden van Omnitet: Jurgen de Jong, Alie Hadders, Carissa Gerving, Rob Hazenberg. De begeleiding wordt verzorgd door: Annika Stjernlöf en Emmanuel Frankenberg.
Lees verder

JOP jongerenproject 2014

JOP

JOP Jongerenproject is een project voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Dit jaar staat de ontmoeting met jongeren met een verstandelijke beperking centraal. We werken samen met PluBo, een theatergroep met jonge spelers met een verstandelijke beperking. We gaan op bezoek bij Blixem, aan het werk met Plubo en op bezoek bij diverse woonvormen.

Lees verder

Concertaankondiging Artis

PANiek

Een programma met liederen, verhalen en gedichten op het thema dieren. Zondag 23 maart nemen Vocaal Ensemble PANiek en presentatiekunstenaar Jeu Consten de luisteraar mee op een verrassende ‘safari’ door het rijk der dieren.

Of het ook een beestenbende wordt?

Antonius Abt kerk, Dennenstraat 121 Nijmegen. Aanvang: 15:00 uur; toegangsprijs € 10,00. Lees verder

Aswoensdag

Het hoofd gebogen in weemoedig zwijgen, want stof ben jij, bedenk dat wel!
Je kunt tot grote hoogten stijgen; nu ben je even niet in tel!
Je bent als hulp’loos kind geboren; wat je ook bent, ben je door Mij.
Ik heb je onder and’ren uitverkoren, maar liet je verder altijd vrij.
Sta even stil in dit gehaaste leven, bedenk eens wat je eigenlijk bent.
En kijk eens, al is het maar heel even, of je jezelf nog wel herkent.
De veertigdagentijd, tijd van bezinnen, waar je in dit leven staat,
Je kunt het leven nog zo fel beminnen; bedenk wel dat je tot stof vergaat.

Bericht uit Roemenië van Bertien van der Meijden

Roemenië

Met behulp van, onder andere uw steun met de Vastenactie van 2012, heb ik 1½ jaar in Onesti in Roemenië bij Saskia Verdoes kunnen werken voor de straatkinderen. Inmiddels ben ik sinds begin januari weer aan het werk als leerkracht op een basisschool in Ochten.

Ik wil iedereen nog een keer heel hartelijk bedanken voor alle giften, steun, kaartjes enz. in de afgelopen tijd, toen ik in Roemenië verbleef. Het was fijn om te merken dat zoveel mensen vanuit Nederland aan ons dachten en met ons mee leefden. Het multifunctionele centrum (Oaza) is nu helemaal in gebruik genomen en er worden veel (nieuwe) activiteiten opgestart. De straatkinderen gaan regelmatig, volgens een rooster, douchen en komen ook vaak even langs voor eten of wat gezelligheid. Ook wordt er heel fijn met middelbare scholen samengewerkt. In Nederland ben ik contactpersoon voor Saskia Verdoes en haar stichting. Nogmaals heel hartelijk dank!

Bertine van der Meijden

Bedevaart naar Beauraing, België

Bedevaart Beauraing

De dagbedevaart op zondag 4 mei 2014 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Alverna, Mill, Sint-Oedenrode, Helmond, Asten, Eersel, en grensovergang Bergeijk.

Programma:
Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof en krijgt u de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur. Vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een koor uit Duizel. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom en het dorpje ontdekken. Er wordt een gewone bus ingezet.
Lees verder

Innerlijk pelgrimeren

Bezinning met persoonlijke begeleiding in de Veertigdagentijd, St. Stefanusparochie, Nijmegen

Beste reisgenoot,

Wij mogen u uitnodigen voor een pelgrimage, een tocht van reflectie en meditatie, veertig dagen lang. Door elke dag veertig minuten te bidden met een tekst uit de Bijbel, er iets over te schrijven en er eens per week met een begeleid(st)er over te praten kunt u een verhelderende en verrijkende ervaring opdoen.

Lees verder

Vastentijd 2014

Vastentijd 2014

Als het ‘Al mot ik krupe, op blote voeten gaan…’ op Vastenavond verstomt, begint op woensdag de veertigdagentijd. De aloude woorden ‘Mens bedenk dat Gij van stof zijt…’ klinken die woensdag uit de mond van de priester en dalen neer over de aanwezige gelovigen: Aswoensdag. U begrijpt het: de vastentijd is dan aangebroken. Sommigen zullen zeggen ‘het is al volop crisis, iedereen dóet al minder, dus welk nut heeft een vastentijd dan nog?’; anderen herinneren zich de rituelen dat er door de week geen koekjes of snoep gegeten werd, maar deze in een vastentrommeltje werden opgeborgen om op de zondagen open te gaan en er van te delen. Zo werd de vastentijd in uiterlijkheden vorm gegeven.

Lees verder